Nông nghiệp trong môi trường có kiểm soát là gì?

Nông nghiệp trong môi trường có kiểm soát là một phương pháp Nông nghiệp mà con người sẽ kiểm soát một vài thông số quan trọng nhất để có được vụ mùa thành công: Nhiệt độ không khí, nhiệt độ đất, độ ẩm, thời gian, kiểu chiếu sáng và các yếu tố khác. Mục đích của hình thức này là sử dụng dữ liệu khoa học và kỹ thuật để tối ưu hóa sự phát triển của cây trồng, giảm sâu hại và mầm bệnh, đạt được năng suất tối đa với năng lượng đầu vào tối thiểu. Dĩ nhiên, hình thức canh tác ngoài trời mà không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào không bao giờ được xem là Nông nghiệp trong môi trường có kiểm soát. Nông nghiệp trong môi trường có kiểm soát có thể là Nhà kính, Trong nhà hoặc Trang trại canh tác theo chiều dọc, và một phần ở ngoài trời, nhưng ít nhất có một số biện pháp bảo vệ như nhà ống.

CÁC ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi kết hợp với các tổ chức phi chính phủ (N.G.O.s), Trường Đại Học và nhiều tổ chức khác để hoàn thành sứ mệnh chung là mang đến khả năng phát triển bền vững và thịnh vượng cho con người.