Nông nghiệp thuần chay theo chu kỳ sinh học là gì?

Nông nghiệp thuần chay theo chu trình sinh học là một cách tiếp cận mới dựa trên thực vật để canh tác hữu cơ. Hình thức canh tác này loại trừ tất cả hoạt động chăn nuôi và giết mổ thương mại và không sử dụng nguyên liệu đầu vào có nguồn gốc động vật. Các chu trình dinh dưỡng khép kín thông qua hệ thống bón phân chủ yếu có nguồn gốc thực vật (bao gồm cả Đất mùn theo chu kỳ sinh học).

Thông qua thúc đẩy đa dạng sinh học và tích lũy mùn một cách có hệ thống, ngoài việc không sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón tổng hợp, người nông dân canh tác thuần chay theo chu kỳ sinh học duy trì sức khỏe của đất, thực vật, động vật hoang dã, con người và toàn bộ hệ sinh thái xung quanh. Không phải là một phương pháp canh tác cụ thể, nông nghiệp thuần chay theo chu trình sinh học là một nguyên tắc tương thích toàn diện với nhiều phương pháp nông nghiệp và thậm chí áp dụng chúng. Bao gồm các hình thức khác nhau của nông nghiệp tái sinh, nông nghiệp vĩnh cửu, sinh thái học nông nghiệp, nông lâm kết hợp, v.v., tất cả đều ít nhiều chia sẻ tầm nhìn ban đầu về “nông nghiệp hữu cơ”, một tầm nhìn cũng được củng cố trong cách tiếp cận thuần chay theo chu kỳ sinh học. Tuy nhiên, phải dưới điều kiện tuân thủ quy tắc cơ bản là cấm chăn nuôi và sử dụng nguyên liệu đầu vào có nguồn gốc động vật. Khi mà con người ngày càng nhận thức được các vấn đề liên quan đến chăn nuôi ở khía cạnh môi trường và tính bền vững như biến đổi khí hậu, suy thoái đất, ô nhiễm nước, mất đa dạng sinh học, các tác động bất lợi đến sức khỏe con người và an ninh lương thực toàn cầu, v.v., những cuộc tranh luận công khai đang kêu gọi giảm số lượng vật nuôi. Nhiều nông dân đang cân nhắc việc từ bỏ chăn nuôi vì khả năng thành công về mặt kinh tế không khả quan. Ngoài ra, hiện đang có sự thay đổi cơ bản trong thế giới quan của cộng đồng, đặc biệt là ở thế hệ trẻ, về mối quan hệ giữa con người và động vật. Ngày càng có nhiều người coi hoạt động khai thác và giết thịt động vật để làm thức ăn không còn hợp lý về mặt đạo đức nữa. Ngay tại đây, một thị trường cũng đang phát triển cho các doanh nghiệp, đáp ứng kỳ vọng của nhóm đối tượng ngày càng tăng này thông qua phương pháp sản xuất thuần chay nhất quán. Với nền tảng này, nền nông nghiệp thuần chay theo chu kỳ sinh học cung cấp các kỹ thuật canh tác lâu đời dựa trên thực vật và một quan điểm hướng tới tương lai. Tiêu chuẩn thuần chay theo chu kỳ sinh học và Chứng nhận thuần chay theo chu kỳ sinh học Các nguyên tắc của nông nghiệp thuần chay theo chu kỳ sinh học được quy định trong Tiêu chuẩn thuần chay theo chu kỳ sinh học, một tiêu chuẩn hữu cơ độc lập nằm trong Bộ tiêu chuẩn IFOAM (Liên đoàn quốc tế các phong trào canh tác nông nghiệp hữu cơ) năm 2017 là tiêu chuẩn duy nhất trên toàn cầu về nông nghiệp thuần chay hữu cơ. Gắn liền với Tiêu chuẩn thuần chay theo chu kỳ sinh học, một hệ thống kiểm soát và chứng nhận chuyên môn cũng như Con dấu Chất lượng thuần chay theo chu kỳ sinh học được thiết lập, mang lại sự minh bạch hoàn toàn cho chuỗi giá trị và đảm bảo rằng các sản phẩm được dán nhãn không chỉ được trồng theo phương pháp hữu cơ mà còn theo nguyên tắc thuần chay.

CÁC ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi kết hợp với các tổ chức phi chính phủ (N.G.O.s), Trường Đại Học và nhiều tổ chức khác để hoàn thành sứ mệnh chung là mang đến khả năng phát triển bền vững và thịnh vượng cho con người.