Nông nghiệp đồn điền là gì?

Nông nghiệp đồn điền là hình thức Nông nghiệp mà trong đó một cá nhân hoặc một doanh nghiệp sở hữu một trang trại lớn và trồng một loại cây duy nhất (thường là ngô, lúa mì, hoa hướng dương, cây bông, v.v.). Nông nghiệp đồn điền cần nhiều vốn đầu tư vào máy móc hiện đại (đặc biệt là để gieo hạt và thu hoạch) và tất nhiên là cả nhân công.

Định canh định cư là gì?

Định canh định cư đề cập đến những người nông dân đã định cư canh tác trên cùng một cánh đồng từ năm này qua năm khác mà không có thời gian nghỉ ngơi. Trong hầu hết các trường hợp, điều này dẫn đến xói mòn đất và cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên.

CÁC ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi kết hợp với các tổ chức phi chính phủ (N.G.O.s), Trường Đại Học và nhiều tổ chức khác để hoàn thành sứ mệnh chung là mang đến khả năng phát triển bền vững và thịnh vượng cho con người.