Nông nghiệp công nghiệp là gì?

Nông nghiệp công nghiệp là mô hình canh tác thâm canh và cạnh tranh như chúng ta đã chứng kiến trong suốt vài thập kỷ qua. Nông nghiệp công nghiệp được đặc trưng bởi các trang trại lớn sản xuất cùng một loại cây trồng từ năm này qua năm khác với việc sử dụng nhiều phân bón hóa học, thuốc diệt cỏ và thuốc trừ sâu. Trong hầu hết các trường hợp, Nông nghiệp công nghiệp đặt tiêu chí năng suất tối đa lên hàng đầu và phải đạt được bằng mọi giá. Tại những trang trại độc canh này, các hệ sinh thái và đa dạng sinh học của địa phương bị ảnh hưởng, trong khi đất đai và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác liên tục suy thoái. Điều này không công bằng cho các thế hệ người nông dân tiếp theo.

CÁC ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi kết hợp với các tổ chức phi chính phủ (N.G.O.s), Trường Đại Học và nhiều tổ chức khác để hoàn thành sứ mệnh chung là mang đến khả năng phát triển bền vững và thịnh vượng cho con người.