Tên khoa học (Loại, Họ): Mentha piperita, Lamiaceae

Tên thông dụng: Bạc hà Âu

Loại vật chất sinh sản: Hạt

Trọng lượng của 100 hạt giống: 0.008 g / 0.00028 oz

Vòng đời của cây trồng: Cây lâu năm

Bộ phận được khai thác cho mục đích thương mại: lá 

Sản lượng tiềm năng trung bình tính theo tấn/hecta (canh tác thông thường): 2.2 Ngoài trời

CÁC ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi kết hợp với các tổ chức phi chính phủ (N.G.O.s), Trường Đại Học và nhiều tổ chức khác để hoàn thành sứ mệnh chung là mang đến khả năng phát triển bền vững và thịnh vượng cho con người.