Mang quả luân phiên là gì?

Mang quả luân phiên là xu hướng của một số cây ăn quả cho sản lượng lớn hơn rất nhiều so với mức trung bình trong một năm nhưng lại thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình trong năm tiếp theo. Mang quả luân phiên thường được bắt gặp ở nhiều loài cây ăn quả. Hiện tượng này gây ra các vấn đề nghiêm trọng về lao động và kinh tế vì năng suất không giống hay gần giống (về số lượng) qua từng năm. Trong nhiều trường hợp, người trồng không thể dự đoán được.

Cây ô liu được biết đến rộng rãi vì có xu hướng mang quả luân phiên mạnh (mang quả hai năm một lần), điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất quả giữa các năm. Sản lượng lớn trong năm 1 đã loại bỏ hầu hết các cacbohyđrat, thành phần Nitơ hữu cơ và các chất dinh dưỡng thiết yếu khác, khiến cho cây không dự trữ đủ năng lượng để sản xuất vụ mới trong năm 2. Một vài nông dân tin rằng – bằng cách cung cấp thừa thãi chất dinh dưỡng cho cây ô liu trong năm thứ 1 hoặc năm thứ 2, họ có thể giảm thiểu hiện tượng mang quả luân phiên này. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng cắt tỉa vào mùa hè và tưới tiêu tỉ mỉ là một vài biện pháp có thể khiến cây phục hồi được (một phần) năng suất ra quả như ban đầu.

CÁC ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi kết hợp với các tổ chức phi chính phủ (N.G.O.s), Trường Đại Học và nhiều tổ chức khác để hoàn thành sứ mệnh chung là mang đến khả năng phát triển bền vững và thịnh vượng cho con người.