Hầu hết nông dân ngừng trồng cỏ linh lăng sau năm thứ 4, vì năng suất đã giảm đáng kể (có thể giảm 15% mỗi năm). Cũng giống như các loại cây khác, cỏ linh lăng bị ảnh hưởng bởi hiện tượng nhiễm độc tự động. Điều này có nghĩa là cây cỏ linh lăng tạo ra độc tố ức chế sự phát triển của cỏ linh lăng mới trong cùng cánh đồng. Do đó, sau khi thu hoạch cỏ linh lăng vào năm thứ 4, hầu hết nông dân huỷ cây cỏ linh lăng của họ bằng cách cày sâu và sau đó gieo lúa mì, ngô hoặc lúa mạch trên cánh đồng. Sau khi thu hoạch lúa mì, ngô hoặc lúa mạch hàng năm, họ lại gieo hạt cỏ linh lăng cho 4 năm kế tiếp. Luân canh cây trồng như thế này có lợi cho cả cỏ linh lăng và lúa mì/lúa mạch/ngô. Một mặt, ngũ cốc có xu hướng làm giảm phát triển của cỏ dại, giúp cánh đồng trống để trồng cỏ linh lăng. Mặt khác, có nghiên cứu tìm thấy rằng ngô sau khi trồng cỏ linh lăng cho năng suất cao hơn khoảng 10% so với ngô trồng sau khi trồng ngô nối tiếp.

Bạn có thể bổ sung thông tin bài viết này bằng cách để lại bình luận hoặc hình ảnh về các phương pháp luân canh cỏ linh lăng của bạn.

Công dụng và Thông tin chung của Cỏ linh lăng

Thông tin về cây cỏ linh lăng

Cách trồng cỏ linh lăng

Yêu cầu về đất trồng cỏ linh lăng – Lựa chọn giống – Quản lý cỏ dại

Tỷ lệ gieo hạt và nảy mầm của cỏ linh lăng

Yêu cầu về phân bón cho cỏ linh lăng

Yêu cầu về nước cho cỏ linh lăng

Thu hoạch cỏ linh lăng và năng suất trên mỗi mẫu Anh

Luân canh cây trồng cỏ linh lăng

Hỏi đáp về Cỏ linh lăng

Bạn có kinh nghiệm trồng Cỏ linh lăng không? Hãy chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp và cách thức của bạn trong phần bình luận ​​dưới đây.

Tất cả các nội dung bạn bổ sung sẽ sớm được xem xét bởi các nhà nông nghiệp của chúng tôi. Sau khi được phê duyệt, nó sẽ được thêm vào Wikifarmer.com và sẽ ảnh hưởng tích cực đến hàng ngàn nông dân mới bắt đầu và có kinh nghiệm trên toàn thế giới.

CÁC ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi kết hợp với các tổ chức phi chính phủ (N.G.O.s), Trường Đại Học và nhiều tổ chức khác để hoàn thành sứ mệnh chung là mang đến khả năng phát triển bền vững và thịnh vượng cho con người.