Làm thế nào để ngăn xói mòn đất?

Để ngăn xói mòn đất, bạn phải trồng cây che phủ quanh năm trên cánh đồng. Điều này nghĩa là đất sẽ không bao giờ trơ trụi vì bất kỳ lý do nào. Để đất trơ trụi là nguyên nhân số 1 dẫn đến xói mòn đất. Khi bạn thu hoạch vụ chính, hãy trồng cây che phủ đất ngay khi có thể. Luân canh cũng góp phần quan trọng vào việc ngăn chặn xói mòn đất. Cuối cùng, lớp phủ có thể giúp ngăn xói mòn đất.

CÁC ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi kết hợp với các tổ chức phi chính phủ (N.G.O.s), Trường Đại Học và nhiều tổ chức khác để hoàn thành sứ mệnh chung là mang đến khả năng phát triển bền vững và thịnh vượng cho con người.