Không làm đất là gì?

Không xới đất hay không làm đất là một hệ thống canh tác tránh tất cả các hoạt động thúc đẩy tốc độ suy thoái vật chất của đất. Trong suốt hàng ngàn năm, người nông dân thực hành Không xới đất. Cho đến năm thập kỷ qua, khi nông nghiệp công nghiệp trở nên phổ biến. Trong hình thức canh tác không xới đất, người nông dân tránh xới đất vì hoạt động này có thể phá hủy cấu trúc đất, các hạt đất bị tán nhỏ, trong khi máy kéo lại nén chặt đất.

Hệ thống không xới đất ngày càng trở nên phổ biến như một thực tiễn thiết yếu của nông nghiệp bền vững nhờ vào nhiều lợi ích của nó. Đặc biệt hơn, hình thức này cho phép bảo tồn cấu trúc của đất, giảm nguy cơ xói mòn và nước chảy tràn qua đất canh tác, cải thiện khả năng hấp thụ và thẩm thấu nước, đồng thời tăng hiệu quả tưới tiêu. Hơn nữa, không xới đất tạo điều kiện hình thành sự đa dạng sinh học của côn trùng và vi sinh vật trong đất, làm cho đất khỏe mạnh và ổn định hơn.

Trong các hệ thống như vậy, người nông dân thường gieo trồng cây trên phần dư lượng xanh của vụ trước ngay tại cánh đồng (gieo thẳng) mà không cần chuẩn bị đất. Để quản lý cỏ dại, người nông dân áp dụng hệ thống không xới đất tiến hành phun thuốc diệt cỏ hữu cơ hoặc thông thường hoặc thực hiện các kỹ thuật quản lý tổng hợp (ví dụ: trồng cây che phủ). Ngoài nhiều lợi ích đối với môi trường, nhiều nông dân ưa thích phương pháp Không làm đất vì tiết kiệm được thời gian và chi phí.

CÁC ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi kết hợp với các tổ chức phi chính phủ (N.G.O.s), Trường Đại Học và nhiều tổ chức khác để hoàn thành sứ mệnh chung là mang đến khả năng phát triển bền vững và thịnh vượng cho con người.