Điều Khoản Sử Dụng Thư Viện Wikifarmer

Α. THÔNG TIN CHUNG

 • Wikifarmer (như được định nghĩa bên dưới) sở hữu và vận hành nền tảng internet toàn cầu https://wikifarmer.com, mà cùng với những nội dung khác, bao gồm một mục thư viện (“Thư Viện Wikifarmer”). Mục đích của Thư Viện Wikifarmer là trao quyền cho nông dân thông qua việc giáo dục họ bằng cách xuất bản các bài báo với các hướng dẫn và thực hành nông nghiệp mà tất cả nông dân/người dùng Trang Web (như được định nghĩa bên dưới) trên toàn thế giới có thể truy cập miễn phí, cung cấp quyền truy cập miễn phí cho tất cả nông dân/người dùng Trang Web vào các tài liệu giáo dục liên quan, các tiến bộ khoa học-công nghệ mới nhất và các sách hướng dẫn thực hành để có thể giúp họ nâng cao sản xuất và thu nhập một cách bền vững. Cả những người không chuyên và nông dân chuyên nghiệp đều có thể tìm hiểu nội dung trên Thư Viện Wikifarmer. Để giúp mọi người trên toàn cầu có thể tiếp cận nguồn kiến thức, Thư Viện Wikifarmer cung cấp các phiên bản đã được dịch và bản địa hóa của mỗi bài báo bằng hơn 15 ngôn ngữ. Nỗ lực của chúng tôi đã được Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (Food and Agriculture Organization – F.A.O.) ghi nhận bằng cách mô tả Thư Viện của Wikifarmer là “Wikipedia về nông nghiệp”. Để củng cố hồ sơ về tính bền vững của chúng tôi, tiếp cận S.D.G.s của chúng tôi và tạo ra các giải pháp nội dung thiết thực và chất lượng cao mới, chúng tôi liên tục chào đón các tác giả mới và hợp tác với các đối tác mới.

Việc sử dụng trang web https://wikifarmer.com (“Trang Web”) phải tuân theo các điều khoản sử dụng (“Điều Khoản Sử Dụng”), trong thời gian hiệu lực quy định, và đây là thỏa thuận giữa Thư Viện Wikifarmer và bất kỳ người nào sử dụng Trang Web.

Việc sử dụng Trang Web theo bất kỳ cách nào cho thấy người dùng chấp nhận Điều Khoản Sử Dụng và Chính Sách Quyền Riêng Tư của Thư Viện Wikifarmer, trong thời gian hiệu lực quy định.

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản Sử dụng bên dưới trước khi sử dụng Trang Web của chúng tôi. Nếu bạn không chấp nhận các Điều khoản và điều kiện này, chúng tôi xin yêu cầu bạn thoát khỏi Trang Web này.

Các Điều khoản Sử dụng này có thể được đơn phương sửa đổi và cập nhật bất kỳ lúc nào. Wikifarmer có thể tải lên các phiên bản cập nhật của các Điều khoản Sử dụng này trên Trang web này hoặc có thể gửi thông báo cho bạn rằng các Điều khoản Sử dụng này đã được sửa đổi. Bạn cần kiểm tra định kỳ Điều khoản Sử dụng của Trang web để nắm bắt thông tin cập nhật. Khi bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau bất kỳ sửa đổi nào đối với Điều khoản Sử dụng, điều đó có nghĩa bạn chấp nhận những sửa đổi đó.

 • Bất kỳ tham chiếu nào về “chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “Wikifarmer” ở thời điểm hiện tại sẽ có nghĩa là công ty tư nhân một thành viên dưới tên thương mại “WIKIFARMER SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY”, được tổ chức và quản lý hợp pháp theo luật pháp Hy Lạp, có văn phòng đăng ký tại 31 KOTTA ST., ATHENS, GR-11525, Mã số đăng ký thuế 801334509 và GEMI No. 154623401000. Bất kỳ tham chiếu nào về “bạn” ở thời điểm hiện tại đều có nghĩa là bất kỳ người dùng/khách truy cập nào của Trang Web.

Wikifarmer cho phép người dùng đóng góp cho Thư Viện Wikifarmer. Bất kỳ người dùng nào là tác giả của một bài viết, ý kiến hoặc phân tích (“Tác Giả”) đều có thể truy cập Trang web và gửi tác phẩm có quyền tác giả (“Tác Phẩm”) để xuất bản. Việc Tác Giả Gửi Tác Phẩm cho thấy sự chấp nhận chưa được bảo lưu của Tác giả đối với Điều Khoản Sử Dụng và Chính Sách Quyền Riêng Tư của Thư Viện Wikifarmer. Việc bất kỳ Tác Giả nào truy cập Trang Web để gửi Tác Phẩm cho mục đích xuất bản phải được Wikifarmer liên hệ để ký kết một thỏa thuận tác giả riêng biệt (“Thỏa Thuận Tác Giả”) điều chỉnh mối quan hệ của các bên và vì mục đích này bằng cách chấp nhận Điều Khoản Sử Dụng hiện tại, bạn đồng ý rõ ràng việc cho phép Wikifarmer liên hệ.

Β. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 • Sử Dụng Trang Web

Thư Viện Wikifarmer dành cho tất cả các cá nhân đáp ứng các yêu cầu về độ tuổi tối thiểu và/hoặc các pháp nhân có khả năng ký kết hợp đồng ràng buộc pháp lý theo luật hiện hành. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, Thư Viện Wikifarmer không dành cho các cá nhân dưới 18 tuổi và/hoặc các pháp nhân không được thành lập hợp pháp. Nếu bạn không hội đủ điều kiện vì những lý do này, bạn không được phép sử dụng Thư Viện Wikifarmer. Bằng cách sử dụng Trang Web, bạn tuyên bố rằng bạn đáp ứng yêu cầu về độ tuổi tối thiểu và có đủ năng lực pháp lý để chấp nhận các Điều Khoản Sử Dụng này và sử dụng Trang Web theo các Điều Khoản Sử Dụng này.

Người dùng có thể sử dụng biểu mẫu “liên hệ với chúng tôi” để liên hệ với Wikifarmer nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào. Wikifarmer sẽ nỗ lực hết sức để trả lời người dùng trong vòng hai ngày làm việc.

 • Tuyên Bố Từ Chối Trách Nhiệm Và Biện Pháp Khắc Phục

Việc sử dụng Trang Web và bất kỳ sự phụ thuộc nào của bạn vào Trang Web, bao gồm bất kỳ hành động nào do bạn thực hiện vì việc sử dụng hoặc dựa vào đó, đều do bạn tự chịu rủi ro. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Wikifarmer không đảm bảo rằng việc sử dụng Trang Web sẽ không bị gián đoạn, chính xác hoặc không có lỗi; cũng như không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào đối với các kết quả có thể thu được từ việc sử dụng Trang Web. Trang Web được cung cấp “nguyên trạng” và trong phạm vi pháp luật cho phép. Wikifarmer từ chối mọi bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm (nhưng không giới hạn ở) những bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm.

Biện pháp khắc phục duy nhất và độc quyền của bạn cho bất kỳ lỗi nào sẽ là cho phép Thư Viện thực hiện các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để điều chỉnh hoặc sửa chữa Trang Web, hoặc khi việc điều chỉnh hoặc sửa chữa đó không khả thi, cũng như cho phép Wikifarmer hoàn lại cho bạn số tiền bạn đã thực trả cho Wikifarmer (nếu có).

 • Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Nội dung của Trang Web này, chẳng hạn như văn bản, hình ảnh, ảnh chụp, nhãn hiệu công ty và đồ họa và Tác Phẩm là tài sản độc quyền của Wikifarmer. Việc sử dụng Trang Web và/hoặc Thư Viện Wikifarmer không cấp cho bạn quyền sở hữu bất kỳ quyền sở hữu hoặc lợi ích trí tuệ hoặc khác nào đối với trang web hoặc nội dung mà bạn truy cập. Bạn không được xóa, che hoặc thay đổi bất kỳ tuyên bố nào về các vấn đề pháp lý xuất hiện trên hoặc song song với Trang web. Nghiêm cấm sao chép, tái sản xuất hoặc truyền lại bất kỳ tài liệu nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Wikifarmer.

Tác giả bằng cách tuân thủ và chấp nhận các Điều Khoản Sử Dụng hiện tại và bằng cách xuất bản Tác Phẩm trên Trang Web, theo đây đồng ý và thừa nhận rằng Tác Phẩm do Tác Giả tạo ra có thể được bảo vệ theo bản quyền và/hoặc luật sở hữu trí tuệ khác (bao gồm cả sở hữu công nghiệp). Khi Tác Giả xuất bản bất kỳ Tác Phẩm nào trên Trang Web, Tác Phẩm đó sẽ trở thành một phần của Thư Viện Wikifarmer và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đối với Tác Phẩm đó sẽ tự động được chuyển giao và chuyển nhượng và do đó cũng sẽ thuộc về Wikifarmer theo nội dung của Thỏa Thuận Tác Giả mà Tác Giả sẽ được yêu cầu ký tên.

 • Cam Kết Của Tác Giả

Tác Giả cam kết và bảo đảm với Wikifarmer rằng:

 1. Tác Phẩm đang và sẽ là tác phẩm gốc của Tác Giả và Tác Giả đã không và/hoặc sẽ không sao chép toàn bộ, một phần và/hoặc về cơ bản bất kỳ tác phẩm và/hoặc tài liệu nào khác và/hoặc bất kỳ nguồn nào khác và Tác giả sẽ không thực hiện bất kỳ hành vi đạo văn nào để tạo ra Tác phẩm;
 2. (các) Tác Phẩm không và sẽ không vi phạm và/hoặc vi phạm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của bất kỳ bên thứ ba nào;
 3. Tác Giả là/sẽ là người sáng tạo duy nhất và là chủ sở hữu hợp pháp và hưởng lợi của Tác Phẩm chưa được tạo ra/sẽ không được tạo ra trong quá trình làm việc và/hoặc trong bất kỳ mối quan hệ kinh doanh nào khác với bất kỳ bên thứ ba nào và không có người nào khác đã/hiện/sẽ tham gia vào việc tạo ra Tác Phẩm;
 4. Tác Giả có kiến ​​thức khoa học và chuyên môn cần thiết và bắt buộc để tạo ra Tác Phẩm;
 5. Tác Phẩm sẽ có đầy đủ hỗ trợ khoa học và dựa trên bằng chứng khoa học, kết quả nghiên cứu và tài liệu tham khảo và trích dẫn đáng tin cậy;
 6. Tác Giả chưa chuyển nhượng và sẽ không chuyển nhượng và/hoặc chuyển giao và không cấp phép/sẽ không cấp phép cho bất kỳ quyền nào được chuyển nhượng theo các Điều Khoản Sử Dụng này và Thỏa Thuận Tác Giả và Tác Phẩm chưa được xuất bản trước đó và sẽ không được xuất bản ở nơi khác trong tương lai, trừ khi được Wikifarmer cho phép bằng văn bản;
 7. không có hành vi vi phạm và/hoặc có khả năng vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào và bất kỳ quyền nào được chuyển nhượng theo Điều Khoản Sử Dụng này đã diễn ra;
 8. việc khai thác các quyền được chuyển giao theo các Điều Khoản Sử Dụng này không và sẽ không vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào.
 9. Tác Giả sở hữu và có quyền tiếp tục chuyển nhượng và chuyển giao và/hoặc đã được cấp phép hợp pháp để sử dụng với quyền cấp phép cho các bên thứ ba và do đó có thể sử dụng hợp pháp, chuyển nhượng và chuyển giao và/hoặc cấp phép/cấp phép cho các bên thứ ba tài sản trí tuệ quyền đối với bất kỳ ảnh, bản vẽ và/hoặc các hình ảnh khác có liên quan đến chủ đề/tiêu đề của Tác Phẩm; và
 10. Tác Phẩm không chứa bất kỳ nội dung nào có tính chất phỉ báng hoặc khiếm nhã.

Quyền sở hữu trí tuệ có nghĩa là tất cả các quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ Tác Phẩm nào, cho dù đã đăng ký hay chưa, bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các bản quyền (bao gồm các quyền liên quan và quyền sao chép, dịch, xuất bản bất kỳ Tác Phẩm nào sang bất kỳ ngôn ngữ nào) và tất cả các quyền để thực thi và tìm kiếm các biện pháp khắc phục (bao gồm cả các thiệt hại) đối với các quyền tương tự, và bất kỳ quyền nào có cùng hiệu lực và/hoặc tác dụng và/hoặc bản chất tương tự như bất kỳ quyền nào đã nêu ở trên ở bất kỳ đâu trên thế giới (“Quyền Sở Hữu Trí Tuệ”).

 • Lời cảm ơn và cam đoan của Tác Giả

Tác Giả thừa nhận rằng Wikifarmer là một nền tảng phổ biến và đồng ý rằng Tác Giả sẽ không được Wikifarmer xem xét bằng tiền đối với việc xuất bản Tác Phẩm cũng như việc chuyển giao và chuyển nhượng Quyền Sở Hữu Trí Tuệ của Tác Phẩm trong trường hợp mà Trang Web đó nhận được một số lượng truy cập đáng kể và việc xuất bản Tác Phẩm trên Trang Web có lợi cho Tác Giả.

 • Trách Nhiệm Và Bảo Đảm Của Tác Giả

Tác Giả phải chịu trách nhiệm trước Wikifarmer về bất kỳ vi phạm nào đối với Điều Khoản Sử Dụng này và/hoặc Thỏa Thuận Tác Giả và sẽ giữ cho Wikifarmer vô hại trước mọi trách nhiệm pháp lý, chi phí, phí, thiệt hại và tổn thất (bao gồm mọi tổn thất trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả, tổn thất lợi nhuận, tổn thất danh tiếng và tất cả các khoản lãi, tiền phạt và chi phí pháp lý (được tính trên cơ sở bảo đảm đầy đủ) và tất cả các chi phí và phí nghề nghiệp hợp lý khác) mà Wikifarmer phải chịu hoặc gánh chịu phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ hành vi vi phạm nào của Tác Giả Điều Khoản Sử Dụng và/hoặc Thỏa Thuận Tác Giả, cũng như để Wikifarmer thực thi các Điều Khoản Sử Dụng này.

 • Giới Hạn Trách Nhiệm Pháp Lý Của Thư Viện Wikifarmer

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, trong mọi trường hợp, Wikifarmer hoặc bất kỳ chi nhánh nào và/hoặc công ty con, nhà cung cấp dịch vụ cơ bản, đối tác kinh doanh, nhà cung cấp thông tin, nhà cung cấp tài khoản, người cấp phép, nhân viên, cán bộ, quản lý, giám đốc, nhà thầu, nhà phân phối hoặc các đại lý phải chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ người nào khác về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở các trường hợp thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, có tính trừng phạt để làm gương, đặc biệt, ngẫu nhiên, bao che, phụ thuộc hoặc do hậu quả, tổn thất lợi nhuận hoặc doanh thu, gián đoạn kinh doanh, mất dữ liệu, hoặc không thực hiện được các khoản tiết kiệm hoặc lợi ích hoặc cơ hội kinh doanh được dự đoán trước), hoặc đối với bất kỳ khiếu nại nào của bất kỳ bên nào khác.

Việc loại trừ trách nhiệm pháp lý của Wikifarmer được áp dụng cho dù khiếu nại đó là trong hợp đồng, sai phạm (bao gồm nhưng không giới hạn, sơ suất) hay vốn chủ sở hữu và ngay cả khi Wikifarmer đã được thông báo về khả năng xảy ra mất mát hoặc thiệt hại đó.

Bạn đồng ý rằng trách nhiệm pháp lý của Wikifarmer đối với bạn trước pháp luật sẽ được giảm bớt theo mức độ, nếu có, mà bạn đã đóng góp vào tổn thất.

Trong trường hợp đó, bất chấp những điều đã nói ở trên, Wikifarmer phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn về những thiệt hại do bất kỳ nguyên nhân nào, và bất kể hình thức hành động là gì (cho dù theo hợp đồng, sai phạm (bao gồm cả sơ suất), trách nhiệm sản phẩm, hay hình thức khác), trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, trách nhiệm của Wikifarmer đối với bạn sẽ được giới hạn ở bất kỳ số tiền nào bạn đã thanh toán thực tế cho Wikifarmer (nếu có).

 • Chính Sách Quyền Riêng Tư Và Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân

Bằng cách sử dụng Trang Web, mọi người dùng chấp nhận các chính sách bảo mật của chúng tôi và chấp nhận rằng Wikifarmer có thể sử dụng thông tin của họ theo các chính sách bảo mật của Wikifarmer.  Vui lòng truy cập Chính Sách Bảo Mật của Wikifarmer để biết thêm thông tin.

 • Chuyển Nhượng

Wikifarmer có quyền chuyển nhượng bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào của mình phát sinh từ Điều Khoản Sử Dụng hiện tại cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không cần bất kỳ sự đồng ý hoặc phê duyệt trước nào.  Tác Giả không được chuyển nhượng bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo Điều Khoản Sử Dụng này mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Wikifarmer.

 • Vấn đề khác

Bất kỳ sự mất hiệu lực một phần nào của một trong các Điều Khoản Sử Dụng của bản này, sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các Điều Khoản Sử Dụng còn lại. Nếu bất kỳ phần hoặc điều khoản nào của Điều Khoản Sử Dụng này bị phát hiện là không hợp lệ, không thể thực thi hoặc vô hiệu, phần hoặc điều khoản đó sẽ được thực thi ở mức độ tối đa cho phép và các điều khoản khác của Điều Khoản Sử Dụng này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

Wikifarmer và bạn đồng ý rằng các Điều Khoản Sử Dụng này là tuyên bố hoàn chỉnh và độc quyền về sự hiểu biết lẫn nhau của các bên và thay thế và hủy bỏ bất kỳ và tất cả các thỏa thuận, thông tin liên lạc bằng văn bản hoặc bằng miệng trước đây liên quan đến chủ đề của Điều Khoản Sử Dụng.

Việc Wikifarmer không thực hiện hoặc chậm trễ trong việc thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào dưới đây hoặc thực thi các Điều Khoản Sử Dụng này sẽ không được coi là sự từ bỏ đối với điều đó.  Việc từ bỏ bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào như vậy sẽ chỉ có hiệu lực nếu được lập bằng văn bản và có chữ ký của đại diện được ủy quyền hợp pháp của Wikifarmer.  Trừ khi được quy định rõ ràng trong Điều Khoản Sử Dụng này, việc thực hiện bất kỳ biện pháp khắc phục nào của một bên theo các Điều Khoản này sẽ không ảnh hưởng đến các biện pháp khắc phục khác của bên đó theo Điều Khoản Sử Dụng này hoặc theo cách khác

Không có đại lý, quan hệ đối tác, liên doanh hoặc việc làm nào được tạo ra do các Điều Khoản Sử Dụng này và bạn không có bất kỳ quyền hạn nào dưới bất kỳ hình thức nào để ràng buộc Wikifarmer về bất kỳ khía cạnh nào.  Tác Phẩm sẽ được tạo ra một cách độc lập bởi Tác Giả, không có điều gì trong Điều Khoản Sử Dụng này được hiểu theo bất kỳ cách nào để cấu thành một thỏa thuận lao động hoặc mối quan hệ lao động giữa các bên.

 • Trường Hợp Bất Khả Kháng

Wikifarmer sẽ không chịu trách nhiệm về việc không thực hiện các nghĩa vụ theo Điều Khoản Sử Dụng này do đình công, bạo loạn, hỏa hoạn, vụ nổ, thiên tai, chiến tranh, hành động của chính phủ, lỗi kỹ thuật tạm thời hoặc vĩnh viễn để vận hành Trang Web hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của Wikifarmer.

 • Tuân Thủ Pháp Luật

Trang Web có thể được truy cập ở bất kỳ địa điểm nào trên khắp thế giới.  Wikifarmer không tuyên bố rằng nội dung của Trang Web tuân thủ luật pháp, bao gồm luật sở hữu trí tuệ, của bất kỳ quốc gia nào ngoài Hy Lạp.  Nếu bạn truy cập Trang Web từ bất kỳ lãnh thổ nào khác, bạn tự chịu rủi ro và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp trong khu vực tài phán mà bạn truy cập trang web.

 • Hệ Thống Xử Lý Khiếu Nại Nội Bộ – Hòa Giải

Wikifarmer cung cấp một hệ thống nội bộ để xử lý các khiếu nại nhận được từ người dùng Wikifarmer.  Hệ thống này có thể truy cập dễ dàng, miễn phí, đảm bảo xử lý các tranh chấp trong thời gian hợp lý và hoạt động theo các quy định tại Điều 11 của Quy Chế (liên Minh Châu Âu) 2019/1150.

Người dùng Wikifarmer cũng đồng ý với khả năng giải quyết tranh chấp ngoài tòa án thông qua việc thiết lập hệ thống hòa giải.  Để đạt được mục đích này, Wikifarmer có thể làm việc với hai (2) hòa giải viên từ Sổ Đăng Ký Hòa Giải Viên của Bộ Tư Pháp Hellenic để đạt được thỏa thuận về bất kỳ tranh chấp nào có thể phát sinh, bao gồm mọi khiếu nại không thể giải quyết thông qua hệ thống xử lý nội bộ nói trên.

 • Giải Quyết Tranh Chấp – Luật Áp Dụng

Các Điều Khoản này được điều chỉnh bởi luật Hy Lạp và bất kỳ khiếu nại và/hoặc tranh chấp nào liên quan đến việc giải thích và/hoặc áp dụng các Điều Khoản Sử Dụng này sẽ chỉ chịu sự điều chỉnh của các Tòa Án có thẩm quyền của Athens.  Trong bất kỳ hành động hoặc tiến trình nào để thực thi các quyền theo Điều Khoản Sử Dụng này, bên thắng kiện sẽ có quyền được thanh toán cho chi phí và phí luật sư của mình.