Đất mùn là gì?

Là lớp vật chất hữu cơ được tạo ra từ sự phân hủy xác động – thực vật thông qua các quá trình sinh học. Đất mùn rất giàu dinh dưỡng và giúp cải thiện các đặc tính của đất. Tầng đất mặt càng nhiều mùn thì càng giàu dinh dưỡng và tạo điều kiện cho cây phát triển tốt hơn.

Tài liệu tham khảo

https://www.uen.org/lessonplan/view/33048

CÁC ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi kết hợp với các tổ chức phi chính phủ (N.G.O.s), Trường Đại Học và nhiều tổ chức khác để hoàn thành sứ mệnh chung là mang đến khả năng phát triển bền vững và thịnh vượng cho con người.