Đặc điểm “thường xanh” là gì?

Thường xanh là một điểm nổi bật (đặc điểm) cho phép cây giữ lá xanh và quang hợp trong một thời gian dài hơn. Những loài cây này thường có quá trình lão hóa chậm và chịu được áp lực môi trường tốt hơn (như hạn hán hoặc nắng nóng), dẫn đến năng suất cao hơn và cây trồng có khả năng phục hồi tốt hơn.

CÁC ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi kết hợp với các tổ chức phi chính phủ (N.G.O.s), Trường Đại Học và nhiều tổ chức khác để hoàn thành sứ mệnh chung là mang đến khả năng phát triển bền vững và thịnh vượng cho con người.