Đa dạng sinh học là gì và tầm quan trọng của đa dạng sinh học?

Đa dạng sinh học là sự phong phú của các loài khác nhau cùng tồn tại trong một khu vực và sự phong phú của hệ sinh thái mà các loài này hình thành. Bảo tồn đa dạng sinh học tự nhiên là một trong những khái niệm quan trọng nhất của Tính bền vững và Nông nghiệp bền vững. Một hệ sinh thái ổn định và khỏe mạnh hơn khi nó chứa tối đa nhóm gen của các loài tồn tại tự nhiên trong một khu vực, nghĩa là đa dạng sinh học tối đa. Sự đa dạng di truyền này mang lại cho hệ sinh thái sự an toàn và khả năng phục hồi sau những khó khăn và khủng hoảng. Nếu ngày càng có nhiều loài trong hệ sinh thái bắt đầu tuyệt chủng, toàn bộ hệ sinh thái sẽ đi vào vùng nguy hiểm. Trong trường hợp này, dân số của một vài loài giảm xuống bằng 0, trong khi quần thể của các loài khác tăng vọt. Điều này dẫn đến tình trạng thiếu hụt thức ăn, nạn đói và tuyệt chủng ở một số lượng lớn các loài mà ngay từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng, không ai có thể ngờ rằng chúng lại dễ bị ảnh hưởng như vậy.

CÁC ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi kết hợp với các tổ chức phi chính phủ (N.G.O.s), Trường Đại Học và nhiều tổ chức khác để hoàn thành sứ mệnh chung là mang đến khả năng phát triển bền vững và thịnh vượng cho con người.