Tên khoa học (Loại, Họ): Cucurbita pepo, Cucurbitaceae

Tên thông dụng: Bầu cảnh

Loại vật chất sinh sản: Hạt

Trọng lượng của 100 hạt giống: 16.260 g / 0.573 oz

Vòng đời của cây trồng: Cây thường niên (như cây trồng)

 

 

CÁC ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi kết hợp với các tổ chức phi chính phủ (N.G.O.s), Trường Đại Học và nhiều tổ chức khác để hoàn thành sứ mệnh chung là mang đến khả năng phát triển bền vững và thịnh vượng cho con người.