Chua hóa đất là gì và nguyên nhân xảy ra tình trạng này?

Chua hóa đất là tình trạng giảm dần độ pH của đất qua các năm. Tình trạng này gây ảnh hưởng tiêu cực đến cây trồng, thực vật bản địa và động vật hoang dã. Đất và tầng đất gốc trở nên kém màu mỡ và ít thân thiện với cây trồng và vi sinh vật trong đất. Nếu không có sự can thiệp của con người, quá trình chua hóa đất diễn ra một cách tự nhiên và từ từ; tuy nhiên, các hoạt động của nông nghiệp hiện đại đang đẩy nhanh quá trình này. Cụ thể hơn, việc sử dụng nhiều phân bón Nitơ gốc amoni là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng chua hóa đất.

CÁC ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi kết hợp với các tổ chức phi chính phủ (N.G.O.s), Trường Đại Học và nhiều tổ chức khác để hoàn thành sứ mệnh chung là mang đến khả năng phát triển bền vững và thịnh vượng cho con người.