Chính sách quyền riêng tư

A. Việc quản lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách truy cập/người dùng trang web được thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyết định của cơ quan có thẩm quyền và các điều khoản này.

B. Wikifarmer thu thập dữ liệu cá nhân của khách truy cập/người dùng trang web khi và chỉ khi họ tự nguyện cung cấp thông tin đó cho mục đích cung cấp các sản phẩm & dịch vụ có trên nền tảng trực tuyến. Cụ thể, Wikifarmer thu thập các dữ liệu cá nhân như sau:

 1. Chúng tôi thu thập họ tên đầy đủ của bạn cho mục đích a) đăng ký từng người dùng cho các dịch vụ của chúng tôi và có thể thực hiện đơn hàng của bạn, b) lập hóa đơn cho các dịch vụ của người bán và của Wikifarmer khi cần thiết và c) thực hiện các giao dịch thanh toán của người dùng.
 2. Mật khẩu người dùng do mỗi người dùng của trang web tự chọn: Cho mục đích đăng ký trên Trang web của chúng tôi, như một điều kiện tiên quyết để đăng ký và xác minh danh tính của bạn.
 3. Địa chỉ bưu chính: Chúng tôi thu thập địa chỉ nhà hoặc nơi làm việc của người bán và người mua cho mục đích lập hóa đơn và để có thể thực hiện, vận chuyển bất kỳ đơn hàng nào từ người bán đến người mua, cũng như để thực hiện bất kỳ lần liên hệ nào với bạn qua đường bưu điện.
 4. Địa chỉ email: chúng tôi thu thập địa chỉ nhà hoặc nơi làm việc của người bán và người mua cho mục đích lập hóa đơn và để cho phép chúng tôi thực hiện và gửi bất kỳ đơn hàng nào từ người bán đến người mua, cũng như để thực hiện bất kỳ lần liên hệ nào với bạn qua đường bưu điện.
 5. Số điện thoại liên hệ: Chúng tôi thu thập thông tin điện thoại của mỗi người dùng để liên hệ với họ qua điện thoại, trong trường hợp điều đó là cần thiết để phục vụ tốt hơn, để cung cấp dịch vụ tối ưu và/hoặc để giải quyết bất kỳ khiếu nại nào và/hoặc liên hệ với từng người dùng khi cần thiết.
 6. Đối với pháp nhân và doanh nghiệp cá nhân, chúng tôi thu thập dữ liệu thuế của họ (mã số thuế, cơ quan thuế, hoạt động và địa chỉ) cho mục đích lập hóa đơn cho các dịch vụ của chúng tôi, cũng như để chúng tôi có thể kiểm tra tính hợp pháp của hoạt động của họ.
 7. Thông tin liên quan đến thiết bị điện tử của bạn, cũng như theo dõi vị trí của bạn: Chúng tôi thu thập địa chỉ IP trang web của bạn, thông tin loại thiết bị và vị trí của bạn thông qua thiết bị đó, nếu bạn đã chấp thuận rõ ràng đối với việc theo dõi vị trí của mình.

Wikifarmer chỉ thu thập những thông tin này khi mỗi người dùng đăng nhập. Nếu người dùng chọn đăng nhập vào trang web của chúng tôi qua Facebook, Wikifarmer sẽ chỉ thu thập tên người dùng Facebook mà người dùng khai báo.

Ngoài ra, hệ thống thông tin của Wikifarmer sẽ tự động thu thập thông tin về các trang web mà khách truy cập/người dùng của Wikifarmer truy cập, cũng như thông tin về các liên kết đến các trang web của bên thứ ba mà người dùng có thể chọn thông qua việc sử dụng trang web Wikifarmer. Sự tương quan này được thực hiện thông qua google ads, tiếp thị lại, theo dõi chuyển đổi và facebook ads để theo dõi chuyển đổi.

Trong trường hợp người dùng trang web Wikifarmer được chuyển đến trang web của bên thứ ba thông qua các liên kết đặc biệt (liên kết, siêu liên kết, biểu ngữ), Wikifarmer không chịu trách nhiệm về các điều khoản quản lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân mà bên thứ ba đó tuân theo.

 • Nghĩa vụ đối với dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi xử lý:

Bạn bắt buộc phải cung cấp dữ liệu cá nhân, vì nếu không, chúng tôi sẽ không thể cung cấp các dịch vụ được đề xuất và thực hiện đơn hàng thỏa đáng.

Đặc biệt, nếu bạn không chấp thuận việc xử lý thông tin của bạn cho mục đích gửi bản tin của Wikifarmer, điều đó tuyệt đối không ảnh hưởng đến việc chúng tôi cung cấp các dịch vụ.

 • Còn ai khác được nhận dữ liệu cá nhân của bạn?

Chúng tôi không chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba, ngoại trừ cho nhân viên và đối tác của Wikifarmer chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ cho bạn, nhưng luôn trong điều kiện đảm bảo hoàn toàn rằng dữ liệu cá nhân của bạn không bị xử lý dưới bất kỳ hình thức nào bất hợp pháp, tức là khác mục đích chuyển dữ liệu như đã mô tả ở trên.

Ngoài ra, để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ của mình, dữ liệu cá nhân của mỗi người mua được cung cấp cho mỗi người bán mà họ chọn, còn dữ liệu cá nhân của người bán (nếu họ là cá nhân hoặc người bán hợp danh) sẽ được cung cấp cho từng người dùng của trang web.

Trong mọi trường hợp, Wikifarmer đều sẽ không bán hay chuyển hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của khách truy cập/người dùng trang web của mình cho bên thứ ba, ngoại trừ những bên được đề cập ở trên, khi chưa có sự chấp thuận của khách truy cập/người dùng, trừ khi áp dụng các quy định pháp luật có liên quan và chỉ cho các cơ quan có thẩm quyền, hoặc trong trường hợp Cơ quan công quyền, v.v. yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân của khách truy cập/người dùng.

 • Lý do chúng tôi sử dụng (xử lý) dữ liệu cá nhân của bạn

Wikifarmer chỉ thu thập, lưu giữ và xử lý dữ liệu cá nhân ở mức độ tối thiểu và hoàn toàn cần thiết để đạt được mục đích xử lý. Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 1. Để bạn đăng ký trên trang web và để chúng tôi cung cấp các dịch vụ của mình.
 2. Cho mục đích lập hóa đơn cho các dịch vụ được cung cấp cho bạn cũng như để thanh toán.
 3. Cho mục đích liên hệ trực tiếp với bạn qua điện thoại hoặc trực tuyến, nếu cần thiết.
 4. Cho các trường hợp cần phải xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc để tuân thủ luật pháp quốc gia và/hoặc châu Âu của chúng tôi.
 5. Cho các hoạt động tiếp thị trực tiếp và/hoặc quảng bá, chẳng hạn như email và tin nhắn sms tham gia mà chúng tôi thường xuyên gửi đến những người đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.
 6. Cho mục đích bảo vệ, phát hiện và ngăn chặn gian lận cũng như các hành vi phạm tội khác, khiếu nại và các nghĩa vụ pháp lý khác.
 7. Cho mục đích an ninh mạng và bảo mật thông tin, nhằm thực hiện các bước để bảo vệ thông tin của bạn khỏi mất mát, hư hại, trộm cắp hoặc truy cập trái phép.
 8. Cho mục đích truyền thông hoặc thống kê và để cải thiện các dịch vụ của chúng tôi.

Đối với mục đích này, khách truy cập/người dùng được xem là chấp thuận thông qua việc sử dụng trang web đơn thuần.

 1. Chúng tôi xử lý và lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu?
 2. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu giữ trong thời gian bạn sử dụng trang web và vẫn là người dùng của trang web mà không xóa tài khoản của mình. Tương tự, chúng tôi sẽ lưu giữ và xử lý dữ liệu đó trong thời gian sự chấp thuận mà bạn đưa ra đối với việc xử lý dữ liệu cho các mục đích nêu trên vẫn còn hiệu lực.
 3. Đối với mục đích phục vụ các hoạt động khuyến mãi (bản tin, gửi email, sms), chúng tôi sẽ giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian mà bạn không cho biết là bạn không muốn nhận các hoạt động khuyến mãi đó.
 4. Đối với mục đích thuế, chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến việc lập hóa đơn và các khoản thanh toán của bạn cho chúng tôi trong một (1) thập kỷ (10 năm) kể từ thời điểm tài khoản của bạn trên trang web bị xóa theo bất kỳ cách nào.
 5. Wikifarmer có thể tiếp tục lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong năm năm (5 năm) hoặc lâu hơn sau khi tài khoản của bạn trên trang web bị xóa theo bất kỳ cách nào, nếu điều này là cần thiết để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi liên quan đến khả năng phải chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ.
 6. Trong mọi trường hợp, chúng tôi đều không lưu giữ thông tin cá nhân dưới hình thức có thể nhận dạng trong thời gian lâu hơn mức cần thiết.
 7. Các loại bảo đảm chúng tôi nhận được để bảo vệ dữ liệu của bạn

Wikifarmer cam kết bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu do người dùng cung cấp cũng như quản lý các thông tin và dữ liệu đó một cách an toàn. Với mục đích này, Wikifarmer đã thực hiện các biện pháp bảo mật cần thiết về mặt kỹ thuật và tổ chức để xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng, và các biện pháp này được cập nhật thường xuyên. Thông tin cá nhân đã thu thập được lưu trữ trên các máy chủ hạn chế truy cập và được kiểm soát bằng mật khẩu. Wikifarmer sử dụng các công nghệ và quy trình cụ thể, thực hiện các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và hành chính nghiêm ngặt để tăng cường bảo vệ thông tin này khỏi nguy cơ mất mát hoặc sử dụng sai mục đích, cũng như bảo vệ khỏi nguy cơ truy cập trái phép, tiết lộ, sửa đổi hoặc phá hủy.

Ngoài ra, chúng tôi cũng đào tạo cho toàn bộ nhân viên về tầm quan trọng của việc duy trì tính bảo mật, riêng tư và an ninh đối với thông tin cá nhân của bạn.

Trong những biện pháp mà chúng tôi đã triển khai có các biện pháp và quy trình về mặt kỹ thuật và tổ chức sau đây, để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi mọi nguy cơ mất mát, thay đổi, xử lý hoặc sửa đổi trái phép nào:

– quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn chỉ giới hạn cho một số cá nhân được ủy quyền cho các mục đích cụ thể

– chỉ những người được ủy quyền mới được truy cập hệ thống CNTT được sử dụng để xử lý dữ liệu

– hoạt động truy cập vào các hệ thống CNTT này được theo dõi để phát hiện và ngăn chặn tức thì hành vi truy cập trái phép

– theo dõi định kỳ

 • Quyền của bạn

Bạn có thể thực thi những quyền sau theo các điều khoản và nội dung cụ thể hơn của Quy định (EU) 2016/679:

 1. Quyền truy cập và thông tin về dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi xử lý, cũng như thông tin liên quan đến việc xử lý dữ liệu của bạn.
 2. Quyền chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn, nghĩa là quyền sửa bất kỳ dữ liệu nào không chính xác.
 3. Quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi có lợi ích hợp pháp.
 4. Quyền hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, nghĩa là yêu cầu tạm ngừng xử lý dữ liệu nếu bạn có nghi vấn về tính chính xác của dữ liệu, nếu bạn phản đối việc xử lý dữ liệu hoặc nếu có cơ sở khác được quy định trong pháp luật có liên quan về bảo vệ dữ liệu.
 5. Quyền chuyển dữ liệu, nghĩa là nhận dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi với sự chấp thuận của bạn, để sử dụng ở nơi khác.
 6.  Quyền xóa dữ liệu cá nhân của bạn mà không có sự trì hoãn không đáng có, khi bạn yêu cầu theo các điều kiện được quy định trong luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành liên quan.
 7. Quyền rút lại sự chấp thuận. Trong trường hợp chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên sự chấp thuận của bạn, bạn cũng có quyền rút lại sự chấp thuận của mình bất kỳ lúc nào hoặc thay đổi mức độ chấp thuận mà bạn đã đưa ra mà không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu trong thời gian trước khi bạn rút lại sự chấp thuận.

Để thực hiện từng quyền trên (từ 1 đến 7), bạn có thể gửi yêu cầu đến địa chỉ [email protected] kèm theo mô tả rõ ràng về dữ liệu cá nhân và thông tin bạn mà bạn đang yêu cầu.

 1. Quyền không tuân theo bất kỳ quyết định nào của Wikifarmer dựa trên việc tự động “xây dựng hồ sơ” của bạn.
 2. Quyền nộp đơn khiếu nại lên cơ quan độc lập có thẩm quyền của Hy Lạp, tức là Cơ quan bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong trường hợp dữ liệu của bạn bị xử lý trái phép (http://www.dpa.gr/).

Nếu bạn rút lại sự chấp thuận của mình đối với việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của bạn cho các mục đích được quy định trong Chính sách quyền riêng tư này, bạn có thể không truy cập được vào Trang web và Dịch vụ của chúng tôi và chúng tôi có thể không cung cấp được các dịch vụ đó cho bạn theo Chính sách quyền riêng tư này cũng như Điều khoản dịch vụ của chúng tôi. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể tiếp tục xử lý thông tin của bạn sau khi bạn rút lại sự chấp thuận nếu chúng tôi có cơ sở pháp lý để làm như vậy, hoặc nếu việc rút lại sự chấp thuận của bạn bị hạn chế ở một số hoạt động xử lý nhất định.

 • Chuyển dữ liệu cá nhân ra ngoài EU

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn sẽ không được chuyển hay xử lý bên ngoài Liên minh châu Âu.

 • Sử dụng cookie
 • Cookie là gì?

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để thu thập thông tin. Cookie là các tệp dữ liệu nhỏ được đặt trên điện thoại thông minh, máy tính hoặc thiết bị máy tính bảng của bạn khi bạn duyệt trang web của chúng tôi. Cookie được sử dụng để “ghi nhớ” khi máy tính hoặc thiết bị của bạn truy cập trang web của chúng tôi. Cookie là cần thiết để trang web của chúng tôi hoạt động hiệu quả và để cá nhân hóa các dịch vụ được cung cấp cho bạn.

 • Cookie thu thập những thông tin gì?

Một số cookie thu thập thông tin về hành vi duyệt web và mua sắm của bạn khi bạn truy cập trang web từ cùng một máy tính hoặc thiết bị. Điều này bao gồm thông tin về các trang đã xem, sản phẩm đã mua và hành vi duyệt trang web của bạn. Chúng tôi không sử dụng cookie để thu thập hay ghi lại thông tin về tên, địa chỉ hoặc thông tin liên hệ khác của bạn. Công ty chúng tôi có thể sử dụng cookie để theo dõi hành vi duyệt web của bạn trong trang web của chúng tôi.

 • Cookie được sử dụng để làm gì?

Cookie được sử dụng cho các mục đích chính sau đây:

– cho các mục đích kỹ thuật cần thiết để trang web của chúng tôi hoạt động hiệu quả,

– để quảng bá các thông điệp quảng cáo hoặc hành động được nhắm mục tiêu

– Cho mục đích quảng cáo hoặc khuyến mãi, để cung cấp quảng cáo hoặc ưu đãi khuyến mãi được nhắm mục tiêu, hoặc để quảng bá các dịch vụ của chúng tôi, hoặc phục vụ các chiến dịch quảng cáo, hay để thu thập thông tin về thói quen duyệt web và mua sắm của bạn.

Nhìn chung, cookie được sử dụng để giúp khách truy cập/người dùng truy cập thuận lợi khi sử dụng các dịch vụ và/hoặc trang cụ thể của Wikifarmer hoặc cho mục đích thống kê (google analytics) và để xác định các khu vực hữu ích hoặc phổ biến. Thông tin này cũng có thể bao gồm loại trình duyệt được khách truy cập/người dùng sử dụng, loại máy tính, hệ điều hành của máy tính đó, nhà cung cấp dịch vụ internet và các thông tin tương tự khác.

Khách truy cập/người dùng trang web Wikifarmer có thể đặt cấu hình trình duyệt web của mình sao cho trình duyệt có thể cảnh báo họ về việc sử dụng cookie trong một số dịch vụ nhất định hoặc không cho phép chấp nhận việc sử dụng cookie trong bất kỳ trường hợp nào. Trong trường hợp khách truy cập/người dùng các dịch vụ và trang cụ thể không muốn sử dụng cookie cho mục đích xác định, họ sẽ không thể tiếp tục truy cập các dịch vụ này.

 • Chúng tôi sử dụng những loại cookie nào?

Chúng tôi sử dụng. a. Cookie Wikifarmer được sử dụng cho các chức năng cần thiết của trang web như duy trì trạng thái đăng nhập của người dùng và giữ sản phẩm trong giỏ hàng. b. Cookie Stripe, loại cookie cho phép thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. c. Google Analytics/Google Ads.  Việc sử dụng các cookie này cho phép chúng tôi thu thập dữ liệu để phân tích hành vi sử dụng trang web Wikifarmer nhằm hiểu rõ hơn về khách truy cập trang web của chúng tôi, cải thiện trang web, sản phẩm, dịch vụ và các nỗ lực quảng bá của chúng tôi. Những cookie này cũng được sử dụng để thu thập dữ liệu nhằm phân tích hiệu suất của quảng cáo trên Google và hiển thị quảng cáo trên Google cũng như các trang web đối tác của Google cho những người dùng đã truy cập Wikifarmer. d. Cookie Facebook (phân tích/quảng cáo): Việc sử dụng các cookie này cho phép chúng tôi thu thập dữ liệu để phân tích hành vi sử dụng trang web Wikifarmer nhằm hiểu rõ hơn về khách truy cập trang web của chúng tôi, cải thiện trang web, sản phẩm, dịch vụ và các nỗ lực quảng bá của chúng tôi cho những người dùng truy cập nền tảng của chúng tôi qua quảng cáo Facebook.

 •  Làm cách nào để liên hệ với chúng tôi?

Nếu có bất cứ câu hỏi nào về việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hay cách chúng tôi sử dụng cookie, hoặc để thực thi quyền của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email đến địa chỉ [email protected].

 •  Thông tin phát hành – Thay đổi và cập nhật

Chúng tôi có quyền sửa đổi và cập nhật toàn bộ hoặc một phần Tuyên bố này theo quyết định riêng của chúng tôi, vào bất cứ lúc nào. Bất kỳ sửa đổi nào đối với Tuyên bố này cũng sẽ có hiệu lực sau khi Tuyên bố đã sửa đổi được đăng trên trang web này.  Đồng thời, trên trang chủ của trang web sẽ có đăng một thông báo nêu bật thay đổi đó. Nếu bạn vẫn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi và các dịch vụ mà trang web cung cấp, sau khi cập nhật như đã nêu ở trên, bạn sẽ được xem như đã chấp nhận những sửa đổi này.