Chỉ thị sinh học là gì?

Chỉ thị sinh học là các sinh vật (thực vật, vi sinh vật, động vật, v.v.) được dùng để đánh giá hoặc quan sát sức khỏe của hệ sinh thái. Những thay đổi về tính đa dạng hoặc số lượng của chúng có thể phản ánh sự tồn tại hoặc gia tăng ô nhiễm hoặc bất kỳ yếu tố nào khác có thể gây tổn hại đến sự cân bằng của hệ sinh thái tự nhiên.

Lemna sp. (bèo tấm), một chi thực vật thủy sinh, là một chỉ thị sinh học được dùng phổ biến để kiểm tra các tác động tiêu cực có thể có của một sản phẩm mới (phân bón hoặc hóa phẩm từ thực vật) trước khi sản phẩm được chứng nhận và tung ra thị trường.

Ong mật cũng là một chỉ thị sinh học, vì số lượng và hoạt động của chúng có thể dùng để đánh giá hồ sơ sinh thái của một vùng nhất định. Một ví dụ khác về chỉ thị sinh học là địa y. Loài thực vật sống trên các bề mặt như cây cối, đá hoặc đất, rất nhạy cảm với các chất độc trong không khí. Điều này là do chúng hấp thụ chất dinh dưỡng chủ yếu từ không khí. Chúng ta có thể biết một khu rừng có không khí sạch hay không dựa vào số lượng và chủng loại địa y trên cây. Trong ảnh, chúng ta có thể thấy rêu Hypnum cupressiforme với các quả nang (túi bào tử) chứa bào tử. Loài rêu này cũng là một chỉ thị sinh học báo hiệu mức độ ô nhiễm môi trường.

Tài liệu tham khảo

https://www.sciencelearn.org.nz/resources/1538-bioindicators

CÁC ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi kết hợp với các tổ chức phi chính phủ (N.G.O.s), Trường Đại Học và nhiều tổ chức khác để hoàn thành sứ mệnh chung là mang đến khả năng phát triển bền vững và thịnh vượng cho con người.