Khả năng phục hồi là gì?

Khả năng phục hồi là gì?

Khả năng phục hồi là gì? Khả năng phục hồi là khả năng bình phục lại sau những tình huống khó khăn. Khả năng phục hồi có thể được dùng […]

Nông nghiệp đồn điền là gì?

Nông nghiệp đồn điền là gì?

Nông nghiệp đồn điền là gì? Nông nghiệp đồn điền là hình thức Nông nghiệp mà trong đó một cá nhân hoặc một doanh nghiệp sở hữu một trang trại […]

Đặc điểm "thường xanh" là gì?

Đặc điểm “thường xanh” là gì?

Đặc điểm “thường xanh” là gì? Thường xanh là một điểm nổi bật (đặc điểm) cho phép cây giữ lá xanh và quang hợp trong một thời gian dài hơn. […]

Đất mùn là gì?

Đất mùn là gì?

Đất mùn là gì? Là lớp vật chất hữu cơ được tạo ra từ sự phân hủy xác động – thực vật thông qua các quá trình sinh học. Đất […]

Chỉ thị sinh học là gì?

Chỉ thị sinh học là gì?

Chỉ thị sinh học là gì? Chỉ thị sinh học là các sinh vật (thực vật, vi sinh vật, động vật, v.v.) được dùng để đánh giá hoặc quan sát […]

Nông nghiệp công nghiệp là gì?

Nông nghiệp công nghiệp là gì?

Nông nghiệp công nghiệp là gì? Nông nghiệp công nghiệp là mô hình canh tác thâm canh và cạnh tranh như chúng ta đã chứng kiến trong suốt vài thập […]

Mang quả luân phiên là gì?

Mang quả luân phiên là gì?

Mang quả luân phiên là gì? Mang quả luân phiên là xu hướng của một số cây ăn quả cho sản lượng lớn hơn rất nhiều so với mức trung […]