Không làm đất là gì?

Không làm đất là gì?

Không làm đất là gì? Không xới đất hay không làm đất là một hệ thống canh tác tránh tất cả các hoạt động thúc đẩy tốc độ suy thoái […]

Phân xanh là gì?

Phân xanh là gì?

Phân xanh là gì? Thay vì bón phân hóa học, bạn có thể cải tạo đất và chống xói mòn bằng cách trồng cây phân xanh. Phân xanh là một […]

Tại sao các loài xâm hại lại nguy hiểm cho môi trường?

Tại sao các loài xâm hại lại nguy hiểm cho môi trường?

Tại sao các loài xâm hại lại nguy hiểm cho môi trường? Loài xâm hại gây nguy hiểm cho môi trường vì chúng cạnh tranh gay gắt với loài bản […]

Canh tác độc canh là gì?

Canh tác độc canh là gì?

Canh tác độc canh là gì? Canh tác độc canh là hình thức canh tác một loại cây trồng duy nhất trên cánh đồng vào mỗi vụ. Tuy nhiên, thuật […]

Canh tác tương hợp năng lượng là gì?

Canh tác tương hợp năng lượng là gì?

Canh tác tương hợp năng lượng là gì? Canh tác tương hợp năng lượng là một hình thức của Nông nghiệp tái sinh, mô phỏng các hệ sinh thái của […]

Đa dạng sinh học là gì và tầm quan trọng của đa dạng sinh học?

Đa dạng sinh học là gì và tầm quan trọng của đa dạng sinh học?

Đa dạng sinh học là gì và tầm quan trọng của đa dạng sinh học? Đa dạng sinh học là sự phong phú của các loài khác nhau cùng tồn […]

Chua hóa đất là gì và nguyên nhân xảy ra tình trạng này?

Chua hóa đất là gì và nguyên nhân xảy ra tình trạng này?

Chua hóa đất là gì và nguyên nhân xảy ra tình trạng này? Chua hóa đất là tình trạng giảm dần độ pH của đất qua các năm. Tình trạng […]

Nông nghiệp trong môi trường có kiểm soát là gì?

Nông nghiệp trong môi trường có kiểm soát là gì?

Nông nghiệp trong môi trường có kiểm soát là gì? Nông nghiệp trong môi trường có kiểm soát là một phương pháp Nông nghiệp mà con người sẽ kiểm soát […]

Chăn thả luân canh là gì và Chăn thả thâm canh thích ứng là gì?

Chăn thả luân canh là gì và Chăn thả thâm canh thích ứng là gì?

Chăn thả luân canh là gì và Chăn thả thâm canh thích ứng là gì? Người chăn nuôi cần thực hiện các biện pháp chống phá rừng và phá hủy […]

Dấu chân cacbon là gì?

Dấu chân cacbon là gì?

Dấu chân cacbon là gì? Dấu chân cacbon là tổng tất cả các khí nhà kính (cacbon đioxit, mêtan, nitơ oxit và các khí khác) được thải trực tiếp hoặc […]