Nông nghiệp thuần chay theo chu kỳ sinh học là gì?

Nông nghiệp thuần chay theo chu kỳ sinh học là gì?

Nông nghiệp thuần chay theo chu kỳ sinh học là gì? Nông nghiệp thuần chay theo chu trình sinh học là một cách tiếp cận mới dựa trên thực vật […]

Nông nghiệp bền vững là gì?

Nông nghiệp bền vững là gì?

Canh tác bền vững là gì? Nông nghiệp bền vững gồm một triết lý và tập hợp các thực tiễn thỏa mãn ba điều kiện khác nhau: Tôn trọng môi […]

Nông nghiệp tái sinh là gì?

Nông nghiệp tái sinh là gì?

Canh tác tái sinh là gì? Nông nghiệp tái sinh là một triết lý (được hỗ trợ bởi một tập hợp các thực tiễn trong nông nghiệp) nhằm đảo ngược […]

Nông nghiệp tự cung tự cấp là gì?

Nông nghiệp tự cung tự cấp là gì?

Nông nghiệp tự cung tự cấp là gì? Nông nghiệp tự cung tự cấp, một hình thức Nông nghiệp vô cùng phổ biến trên khắp thế giới suốt hàng ngàn […]

Tại sao loài thụ phấn lại quan trọng trong nông nghiệp?

Tại sao loài thụ phấn lại quan trọng trong nông nghiệp?

Tại sao loài thụ phấn lại quan trọng trong nông nghiệp? Cây trồng phụ thuộc vào quá trình thụ phấn. Gần 90 phần trăm các loài thực vật hoang dã […]

Biến đổi khí hậu ảnh hưởng như thế nào đến nông nghiệp?

Biến đổi khí hậu ảnh hưởng như thế nào đến nông nghiệp?

Biến đổi khí hậu ảnh hưởng như thế nào đến nông nghiệp? Nông nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hiện tượng biến đổi khí hậu. Các điều kiện thời […]

Xen canh là gì và tại sao xen canh tốt hơn độc canh?

Xen canh là gì và tại sao xen canh tốt hơn độc canh?

Xen canh là gì và tại sao xen canh tốt hơn độc canh? Xen canh là một phương pháp nông nghiệp mà người nông dân trồng đồng thời hai loại […]

Luân canh là gì và tại sao luân canh lại tốt?

Luân canh là gì và tại sao luân canh lại tốt?

Luân canh là gì và tại sao luân canh lại tốt? Luân canh nghĩa là trồng hai hoặc nhiều loại cây trên cùng một diện tích theo trình tự thời […]

Làm thế nào để ngăn xói mòn đất?

Làm thế nào để ngăn xói mòn đất?

Làm thế nào để ngăn xói mòn đất? Để ngăn xói mòn đất, bạn phải trồng cây che phủ quanh năm trên cánh đồng. Điều này nghĩa là đất sẽ […]

Bảo tồn đất là gì và tại sao điều đó lại quan trọng?

Bảo tồn đất là gì và tại sao điều đó lại quan trọng?

Bảo tồn đất là gì và tại sao điều đó lại quan trọng? Bảo tồn đất là một triết lý và một tập hợp các thực tiễn nhằm giảm thiểu […]