Canh tác độc canh là gì?

Canh tác độc canh là hình thức canh tác một loại cây trồng duy nhất trên cánh đồng vào mỗi vụ. Tuy nhiên, thuật ngữ này thường được dùng để mô tả hình thức trồng một loại cây từ năm này qua năm khác trên cùng một diện tích canh tác. Độc canh thường cần nhiều vốn đầu tư vào máy móc hiện đại (đặc biệt là để gieo hạt và thu hoạch) và nhân công. Một mặt, người trồng có thể quản lý cây trồng và bán thành quả dễ dàng hơn và không mấy phức tạp. Mặt khác, về lâu dài, hình thức độc canh gây ra rất nhiều vấn đề cơ bản cho hệ sinh thái. Mất đi đa dạng sinh học, gia tăng sâu bệnh kháng thuốc và các mầm bệnh thích nghi với một loại cây trồng cụ thể là một trong những vấn đề chính. Chất lượng vật lý, sinh học và hóa học của đất suy giảm trong các hệ thống độc canh. Các thực tiễn như luân canh và xen canh thường được áp dụng trong nông nghiệp bền vững như là các biện pháp thay thế để đảo ngược các ảnh hưởng có hại của hình thức độc canh.

CÁC ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi kết hợp với các tổ chức phi chính phủ (N.G.O.s), Trường Đại Học và nhiều tổ chức khác để hoàn thành sứ mệnh chung là mang đến khả năng phát triển bền vững và thịnh vượng cho con người.