Tên khoa học (Loại, Họ): Brassica oleracea capitata, Brassicaceae

Tên thông dụng, Giống: Cải bắp, Precocissimo Di Napoli

Loại vật chất sinh sản: Hạt

Trọng lượng của 100 hạt giống: 0.328 g / 0.011 oz

Vòng đời của cây trồng: Cây lâu năm (trong tự nhiên), Cây thường niên (như cây trồng)

Bộ phận được khai thác cho mục đích thương mại: 

Sản lượng tiềm năng trung bình tính theo tấn/hecta (canh tác thông thường): 50 Ngoài trời

CÁC ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi kết hợp với các tổ chức phi chính phủ (N.G.O.s), Trường Đại Học và nhiều tổ chức khác để hoàn thành sứ mệnh chung là mang đến khả năng phát triển bền vững và thịnh vượng cho con người.