Biến đổi khí hậu ảnh hưởng như thế nào đến nông nghiệp?

Nông nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hiện tượng biến đổi khí hậu. Các điều kiện thời tiết cực đoan đe dọa mùa màng và kéo theo là vấn đề tài chính sống còn của hàng triệu nông hộ nhỏ lẻ trên toàn thế giới, những người không được tiếp cận với bảo hiểm hay trợ cấp của nhà nước do mất mùa. Biến đổi khí hậu gồm những thay đổi đáng kể về nhiệt độ, lượng mưa hoặc các mô hình gió, trong số các ảnh hưởng khác, xảy ra trong vài thập kỷ hoặc lâu hơn. Tất cả những thay đổi đột ngột này đe dọa đến tất cả các loại cây trồng và vật nuôi, làm giảm năng suất cây trồng và khiến người nông dân không có kế sách dự phòng để đảo ngược tác động của hiện tượng biến đổi khí hậu.

Tài liệu tham khảo

https://www.epa.gov/agriculture/agriculture-and-climate

CÁC ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi kết hợp với các tổ chức phi chính phủ (N.G.O.s), Trường Đại Học và nhiều tổ chức khác để hoàn thành sứ mệnh chung là mang đến khả năng phát triển bền vững và thịnh vượng cho con người.