Bảo tồn đất là gì và tại sao điều đó lại quan trọng?

Bảo tồn đất là một triết lý và một tập hợp các thực tiễn nhằm giảm thiểu và đảo ngược tình trạng suy thoái đất. Biến đổi khí hậu và Nông nghiệp công nghiệp hiện đại gây ra một vài tác động vô cùng tiêu cực lên đất, một trong những nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng nhất. Đất là nơi lưu trữ lượng cacbon lớn thứ hai sau đại dương. Do sự can thiệp của con người, đất đai trở nên cằn cỗi và giải phóng cacbon vào bầu khí quyển thay vì khóa chặt lại trong đất trong hàng nghìn năm. Có một nguy cơ rõ ràng là khí hậu ấm lên có thể khiến đất thải ra nhiều khí nhà kính hơn, điều này có thể làm tăng nhiệt độ khí hậu hơn nữa theo hình xoắn ốc tự tăng cường. Ngoài ra, việc xới đất quá nhiều đã làm cho đất bị suy thoái vật chất, kết hợp sử dụng phân bón Nitơ gốc amoni bừa bãi khiến đất bị axit hóa. Hai yếu tố này kết hợp với hình thức độc canh đã gây ra sự suy thoái sinh học của đất, đồng nghĩa với việc đất mất đi chất hữu cơ và từ đó làm giảm độ phì nhiêu. Cuối cùng, việc lạm dụng thuốc trừ sâu hóa học và thuốc diệt cỏ đang đầu độc đất.

Để giải quyết tất cả những thách thức này, Bảo tồn đất bao gồm một loạt các phương pháp nông nghiệp mà nếu tuân theo, sẽ giảm thiểu và đảo ngược những tác động đó, trong khi người nông dân vẫn có thể sản xuất một vụ mùa với sản lượng lớn. Không xới đất, Luân canh và Phân xanh là ba trụ cột thiết yếu nhất trong bảo tồn đất, có thể đảo ngược hiện tượng mất độ màu mỡ của đất về mặt vật lý, sinh học và hóa học. Sử dụng nước hợp lý và để lại dư lượng cây trồng trên bề mặt đất cũng rất quan trọng. Áp dụng Quản lý sâu bệnh và cỏ dại tổng hợp thay vì phun thuốc diệt cỏ và thuốc trừ sâu phổ rộng một cách bừa bãi cũng là một hành động cần thiết phù hợp với triết lý Bảo tồn đất. Ưu tiên số một là cải tạo đất màu mỡ và tăng năng suất, nuôi dưỡng vi sinh vật để dự trữ nhiều khí cacbon hơn cũng như giúp chúng ta sản xuất đủ lương thực cho dân số ngày càng tăng.

Tài liệu tham khảo

https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2015/articles/soil-and-climate-change

CÁC ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi kết hợp với các tổ chức phi chính phủ (N.G.O.s), Trường Đại Học và nhiều tổ chức khác để hoàn thành sứ mệnh chung là mang đến khả năng phát triển bền vững và thịnh vượng cho con người.