Bilimsel Ad (Türler, Aile): Viola odorata, Violaceae

Ortak isim/isimler: Ortak menekşe

Üreme materyali türü: Tohumlar

100 tohum ağırlığı: 0.316 g / 0.011 oz

Bitki yaşam döngüsü: Uzun ömürlü

Ticari olarak yararlanılma şekli: Süs

 

ORTAKLARIMIZ

Sürdürülebilirlik ve insan refahına odaklanan ortak misyonumuzu yerine getirmek için küresel STK'lar, Üniversiteler ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz.