Bilimsel Ad (Türler, Aile): Vicia villosa, Fabaceae

Üreme materyali türü: Tohumlar

100 tohum ağırlığı: 6.672 g / 0.235 oz

Bitki yaşam döngüsü: Bir yıllık

Ticari olarak yararlanılan Bitki Bölümü: Yapraklar, Tohumlar

Hektar başına ton bazında Ortalama Verim potansiyeli (geleneksel ekim): 29 Açık Hava

ORTAKLARIMIZ

Sürdürülebilirlik ve insan refahına odaklanan ortak misyonumuzu yerine getirmek için küresel STK'lar, Üniversiteler ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz.