Vegan Organik Tarım Nedir?

Vegan Organik Tarım, organik çiftçiliğe yeni ve bitki temelli bir yaklaşımdır. Bu tarımcılık şekli, tüm ticari hayvancılık ve kesimleri reddeder ve hayvansal kaynaklı herhangi bir girdi kullanmaz. Besin döngüleri, ağırlıklı olarak bitki bazlı gübreleme sistemleri (Organik Humuslu Toprak dahil) yoluyla kapatılır.

Sentetik pestisit ve gübrelerin kullanılmamasına ek olarak biyolojik çeşitliliğin ve humus oluşumunun sistematik olarak teşvik edilmesi yoluyla vegan organik çiftçiler, toprağın, bitkilerin, vahşi hayvanların, insanların ve çevredeki tüm ekosistemin sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Vegan organik tarım, özerk bir yetiştirme yöntemi değildir aksine çok çeşitli tarımsal yaklaşımlarla tamamen uyumlu ve hatta onları kucaklayan bir ilkedir. Aynı zamanda vegan organik yaklaşımına da bağlı olan orijinal “organik tarım” vizyonunu az çok paylaşan farklı rejeneratif tarım, permakültür, agroekoloji, tarımsal ormancılık vb. biçimlerini de kapsar. Ancak, hayvancılığı ve hayvansal girdilerin kullanımını reddeden temel kuralın gözetilmesi şartıyla yapılır.

İklim değişikliği, toprak bozunması, su kirliliği, biyolojik çeşitlilik kaybı, insan sağlığına zararlı etkiler ve küresel gıda güvenliği gibi çevresel ve sürdürülebilirlik açısından hayvancılıkla ilgili sorunlara ilişkin farkındalığın arttığı bir zamanda, kamuoyu tartışmaları giderek hayvan sayısının daha fazla azaltılmasını talep ediyor. Birçok çiftçi, ekonomik canlılık nedeniyle hayvancılıktan vazgeçmeyi düşünüyor.

Buna ek olarak, şu anda, özellikle genç nesiller arasında, insanlarla hayvanlar arasındaki ilişki konusunda kamuoyunda temel bir paradigma değişimi söz konusu. İnsanlar git gide hayvanların insan tüketimi için sömürülmesi ve öldürülmesinin artık etik olarak doğru olmadığını düşünüyorlar. Böylece, sürekli vegan üretim anlayışıyla büyüyen bu hedef kitlenin beklentilerini karşılayan işletmeler için de bir pazar gelişiyor.

Bu durum göz önüne alındığında, vegan organik tarım, hem kök bitki bazlı yetiştirme teknikleri hem de geleceğe yönelik bir bakış açısı sunuyor.

Vegan Organik Standardı ve Vegan Organik Sertifikasyonu

Vegan organik tarımın ilkeleri, vegan organik çiftçilik için tek küresel bağımsız standart olarak 2017 yılında IFOAM bünyesine dahil edilen bağımsız bir organik standart olan Vegan Organik Standardında belirtilmiştir.

Vegan Organik Standardıyla bağlantılı olarak, değer zinciri boyunca tam şeffaflık sunan ve bu etiketle işaretlenen ürünlerin sadece organik olarak değil, aynı zamanda vegan ilkelerine göre yetiştirildiğini garanti eden Vegan Organik Kalite Mührünün yanı sıra profesyonel bir kontrol ve sertifikasyon sistemi bulunmaktadır.

ORTAKLARIMIZ

Sürdürülebilirlik ve insan refahına odaklanan ortak misyonumuzu yerine getirmek için küresel STK'lar, Üniversiteler ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz.