Bilimsel Ad (Türler, Aile): Vaccinium myrtillus, Ericaceae

Ortak isim/isimler: Yaban mersini

Üreme materyali türü: Tohumlar

100 tohum ağırlığı: 0.025 g / 0.0009 oz

Bitki yaşam döngüsü: Uzun ömürlü

Ticari olarak yararlanılan Bitki Bölümü: Meyveler

Hektar başına ton bazında Ortalama Verim potansiyeli (geleneksel ekim): 2 Açık Hava

ORTAKLARIMIZ

Sürdürülebilirlik ve insan refahına odaklanan ortak misyonumuzu yerine getirmek için küresel STK'lar, Üniversiteler ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz.