Toprak koruma nedir ve neden önemlidir?

Toprak koruma, toprak bozunmasını hem en aza indirmeyi hem de tersine çevirmeyi amaçlayan bir disiplin ve uygulamalar bütünüdür. İklim Değişikliği ve Modern Endüstriyel Tarım, en önemli doğal kaynaklardan olan toprağın üzerinde çok olumsuz etkilere yol açmıştır. Toprak, okyanuslardan sonra ikinci en büyük karbon deposudur. İnsan müdahalesi yüzünden verimsiz topraklar, karbonu binlerce yıl muhafaza etmek yerine atmosfere salmaktadır. Artan sıcaklıkla beraber iklim şartlarının, toprağın daha fazla sera gazı salmasına neden olabileceği ve böylece iklimi gittikçe daha fazla ısınabileceği konusunda açıkça bir risk vardır. Ayrıca, ağır tip toprak işleme, toprakta fiziksel bir bozulmaya neden olurken, amonyum bazlı Azotlu gübrelerin yaygın kullanımı toprak asitlenmesine yol açmıştır. Monokültürle birlikte önceki iki faktör de toprağın biyolojik olarak bozunmasına neden olmuş, böylece organik madde kaybı ve dolayısıyla verim kaybı oluşmuştur. Son olarak, kimyasal pestisit ve herbisitlerin yaygın kullanımı toprak kirlenmesine yol açmıştır.

Toprak koruma ilkesi, uyulduğu taktirde tüm bu olumsuzluklara çare bulacak, bu olumsuz etkileri azaltacak ve tersine çevirecektir, böylece çiftçiler de eskisi gibi adil bir verimle mahsul yetiştirebilecektir. Toprak korumanın en önemli üç ilkesi, Toprak İşlemesiz Tarım, Ekim Nöbeti ve Taze Gübredir, böylece fiziksel, biyolojik ve kimyasal toprak verim kaybı tam tersine dönecektir. Suyu makul derecede kullanmak ve toprakta artık mahsul bırakmamak da çok önemlidir. Etki alanı geniş herbisit ve pestisitlerle gelişigüzel ilaçlama yapmak yerine Entegre Zararlı Yönetimi ve Yabancı Ot Yönetiminin uygulanması da Toprak Korumada gerekli bir uygulamadır. Daha fazla karbon depolayan ve artan nüfus için gıda üretmemize yardımcı olan, mikroplar açısından zengin, verimli ve üretken bir toprak oluşturmak bir numaralı önceliğimizdir.

Kaynaklar

https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2015/articles/soil-and-climate-change

ORTAKLARIMIZ

Sürdürülebilirlik ve insan refahına odaklanan ortak misyonumuzu yerine getirmek için küresel STK'lar, Üniversiteler ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz.