Toprak işlemesiz çiftçilik nedir?

Toprak işlemesiz çiftçilik, toprakta fiziksel bozunmaya yol açan uygulamalardan kaçınan bir işleme sistemidir. Çiftçiler, endüstriyel tarımın hüküm sürdüğü son elli yıla kadar binlerce yıldır toprak işlemesiz tarımı uyguluyorlardı. Toprak işlemesiz çiftçilikte, toprak yapısının bozulması, toprak özünün ayrışması ve traktörlerle toprak sıkışmasına yol açılması yüzünden toprak işlemeden kaçınılır.

Toprak işlemesiz tarım, sayısız faydası sayesinde sürdürülebilir tarımın temel bir uygulaması olarak giderek daha popüler hale gelmiştir. Bu yöntem, toprak yapısının korunmasını sağlar, toprak erozyonu ve emilmemiş su riskini azaltır, su emilimini ve sızmasını iyileştirir ve sulama verimliliğini artırır. Ayrıca toprak işlemesiz tarım, toprağın böcek ve mikroorganizma açısından biyolojik çeşitliliğini artırarak toprağı daha verimli ve sağlam hale getirir.

Bu tür sistemlerde, çiftçi genellikle tarlada bir önceki ekimden kalan artıkları, toprak hazırlığı yapmadan (doğrudan ekim) eker. Yabancı ot yönetimi adına, toprak işlemesiz tarımda çiftçiler, organik veya geleneksel herbisitler veya entegre yönetim teknikleri (ör. örtü bitkileri) uygular. Çevresel faydalarının yanı sıra, birçok çiftçi zaman tasarrufu ve düşük maliyeti sebebiyle toprak işlemesiz yöntemi tercih eder.

ORTAKLARIMIZ

Sürdürülebilirlik ve insan refahına odaklanan ortak misyonumuzu yerine getirmek için küresel STK'lar, Üniversiteler ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz.