Ticari Amaçla Enginar Yetiştiriciliği – Profesyonel Enginar Yetiştiriciliği

Enginar yetiştirmek – rasyonel  bir şekilde yapılırsa – iyi bir gelir kaynağı olabilir. Birkaç kelimeyle enginar çok yıllık bir bitkidir, ancak bazı bölgelerdeki yetiştiriciler bunu yıllık olarak da değerlendirebilirler. Çoğu ticari yetiştirici, mahsulü ana enginar bitkilerinden toplanan sürgünlerden veya kök boğazlarından başlatır. Çoğu durumda, mahsul çok yıllıktır, bu nedenle çiftçiler aynı bitkileri tarlalarında 5-7 yıl tutarlar. Bu süreden sonra çoğu enginar yetiştiricisi mahsulü sabanla sürüp yok eder, çünkü bitkilerin daha uzun süre yaşayabilmesine ve ticari değeri olan kısımlar üretebilmesine rağmen bitkilerin verimliliği zamanla azalmıştır.  

Enginar yetiştirirken kısıtlayıcı faktör her zaman iklimdir. Enginarlar serin mevsim sebzeleridir. Bu, yüksek neme sahip hafif serin ancak don olmayan alanlarda geliştikleri anlamına gelir. Enginar yetiştiriciliği için optimum sıcaklıklar gündüz 20-24 °C (68-75 °F) ve gece 12-14 °C’ dir (54-57 °F). Bitkiler -3 ila -5 ℃ (26,6-23 °F) sıcaklıkları tolere edebilir, ancak 1 ℃ (33,8 °F) altındaki herhangi bir sıcaklık enginarlar için zararlıdır. Enginar çok çeşitli topraklarda yetişebilir, ancak havalandırma ve drenajın bitkinin gelişmesi için uygun olması koşuluyla ağır, derin, verimli, tınlı veya tınlı killi toprakları sever. Ayrıca bitkilerin güneş ışığına iyi erişime ihtiyacı vardır. Çiftçiler, su tutma kapasitesi çok düşük olan hafif topraklarda enginar yetiştiriciliğinden kaçınmalıdır. 6-7 pH bandını optimum olarak kabul ediyoruz, ancak bitkiler pH’ı 8 olan toprakta bile büyüyebilir.  

Enginar yetiştiriciliği söz konusu olduğunda tarla hazırlığı çok önemlidir. Üreticiler ekimden birkaç ay önce toprağı sürer ve organik gübreyi toprağa karıştırırlar. Ekimden birkaç gün önce, yabani otları temizlemek, toprağı gevşek ve temiz bırakmak için tarlayı tekrar sürerler. Ayrıca damla sulama sistemini tasarlar ve yerleştirirler. Ekime hazır olduklarında 30 – 40 cm genişliğinde (12-15 inç) delikler kazarlar ve 6 – 8 inç (15-20 cm) derinliğe ekim yaparlar. Bazı durumlarda gübreleme, damla sulama ve yabani ot yönetimi gereklidir. Ticari enginar çeşitlerinin çoğu, baş kısımların ticari olarak kabul edilebilir bir boyuta sahip olduğu yaz aylarında hasat edilebilir. Bitki başına baş sayısı, ekilen yan sürgünlerin çeşidine, iklim koşullarına ve bitkinin yaşına bağlıdır. Bitkiler çok fazla baş üretiyorsa, üreticilerin onları inceltmesi gerekebilir. Bu şekilde bitki, besinleri ticari açıdan minimum boyuta gelebilecek daha az ama daha büyük enginarlara aktaracaktır. Yıllık olarak yetiştirildiğinde bitkiler tohumlamadan veya ekimden 4-6 ay sonra olgunlaşır (çeşide ve çevre koşullarına bağlı olarak). Hasat, 3-4 aylık bir süre boyunca her 7-10 günde bir makas veya bıçak kullanılarak elle yapılabilir. Hasattan sonra enginar yetiştiricileri, enginar bitkisi başına yalnızca 1-2 güçlü olanı koruyarak çoğu dalı söker. Yüksek don riski olan durumlarda bitkileri toprak ve samanla kaplar veya üzerlerini örtmek ve korumak için küçük don önleyici tüneller hazırlanır. Bazı üreticiler bitkinin kalıntılarını yok ederek bitkilerini yıllık olarak kullanır. Ayrıca hastalıkları kontrol etmek ve toprağın bozulmasını önlemek için rotasyon yapabilirler (bakla ve enginarla birlikte). 

 

Enginar Yetiştiriciliğinde Toprak Hazırlığı ve Ekim

Enginar Çoğaltımı (Propagasyonu)

Enginar Hakkında Bilgier

Enginar Yetiştiriciliği için İklim ve Toprak Gereksinimleri

Enginarın Su İhtiyacı ve Sulama Sistemleri

Enginarın Sağlığa Faydaları

Enginar Yetiştiriciliği: Hasat, Verim, Depolama ve Hasat Sonrası

Enginar Zararlıları, Hastalıkları ve Yabani Ot Yönetimi

Evde Enginar Yetiştiriliriciliği

Enginar Hakkında Bazı Bilgiler

Enginar Gübre İhtiyacı

Ticari Amaçla Enginar Yetiştiriciliği – Profesyonel Enginar Yetiştiriciliği

ORTAKLARIMIZ

Sürdürülebilirlik ve insan refahına odaklanan ortak misyonumuzu yerine getirmek için küresel STK'lar, Üniversiteler ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz.