Blog Archives

Sürdürülebilir Tarım Nedir?

Sürdürülebilir Tarım Nedir?

Sürdürülebilir Çiftçilik Nedir? Sürdürülebilir Tarım kavramı, içinde aşağıdaki üç ayrı disiplini barından bir felsefe ve uygulamalar bütünüdür: Çevreye Saygı Duymak ve Doğal Kaynakları Korumak Günümüzde Çiftçiler için Adil ve Yeterli […]