Blog Archives

Ruta graveolens-ortak rue tohumlar

Ruta graveolens – Ortak rue tohumlar

Bilimsel Ad (Türler, Aile): Ruta graveolens, Rutaceae Ortak isim/isimler: Ortak rue Üreme materyali türü: Tohumlar 100 tohum ağırlığı: 0.212 g / 0.0074 oz Bitki yaşam döngüsü: Uzun ömürlü Ticari olarak yararlanılan Bitki Bölümü: çiçek Hektar […]