Blog Archives

Arpa Yetiştiriciliğinde Yabani Ot Yönetimi

Arpa yetiştiriciliğinde en yaygın yabani otlar Asteraceae, Poaceae ve Brassicaceae familyalarına aittir. Bunlar şunlardır (Mennan ve Pala, 2018), (1):  Yabani yulaf (Avena fatua)  Yabani hardalı (Sinapis arvensis)   Yoğurt otu (Galium […]

Arpada Verim, Hasat ve Depolama

Hektar Başına Ortalama Arpa Verimi Son beş yılda ortalama bahar arpası verimi hektar başına 7,2 ton veya dönüm başına 107,06 kile civarındayken, kışlık arpanın ortalama verimi biraz daha yüksektir. Bahar […]

Arpa Zararlıları ve Hastalıkları

Arpa genellikle zararlılar ve hastalıklar gibi dış etkenler tarafından tehdit edilmektedir. Kontrol önlemleri zamanında alınmazsa, önemli verim kayıpları meydana gelecektir. Ancak bitkilerimizi daha iyi korumak için düşman profillerini derinlemesine tanımalıyız.  […]

Arpanın Gübre İhtiyacı ve Gübreleme Metodları

Öncelikle herhangi bir gübreleme yöntemi uygulamadan önce tarlanızın toprak durumunu yarı yıllık veya yıllık toprak testi ile değerlendirmelisiniz. Dünyada iki özdeş alan yoktur; bu nedenle toprağınızın test verilerini, doku analizini […]

Arpa Su İhtiyacı ve Sulama Metodları

Genellikle arpa, nemi diğer tahıllara göre daha verimli kullanır. Sonuç olarak, birçok durumda sulama olmadan yetiştirilebilir. Ancak kuru alanlarda ticari arpa yetiştiriciliğinin neredeyse % 50’si sulanmaktadır. Düşük bir tohumlama oranı […]

Arpa Yetiştirmek İçin Toprak Hazırlığı, Toprak Değerleri ve Ekim Gereksinimleri

Arpa çeşidini seçtikten ve test ettikten sonra (örneğin, bölgesel olarak uyarlanmış olanı), yetiştiriciler tarlalarını ekime hazırlamak zorundadır. Uygun tohum yatağı hazırlığı, çimlenmeden olgunluğa kadar tüm büyüme aşamalarını önemli ölçüde etkileyerek […]

En Uygun Arpa Çeşidi Seçmenin İlkeleri

Belirli bir tarla için en uygun çeşidin seçilmesi arpa yetiştiriciliğinin başarısını etkileyen en kritik faktörlerden biridir. Halihazırda kayıtlı arpa çeşitlerinin birincil sınıflandırması, yetiştirme koşullarını karşılayan biyolojik ve ekonomik özelliklerine dayanmaktadır. […]

Arpanın Tarihi, Besin Değerleri ve Bitki Hakkında Bilgiler

Arpanın Tarihi  Yaygın arpa (Hordeum vulgare L.) yabani bitki Hordeum spontaneum‘dan gelir. Bereketli Hilal’den elde edilen birkaç bulgu, arpanın 10.000 yıl önce evcilleştirildiğini ve Eski Dünya tarımının kurucu ürünlerinden biri […]

Hordeum vulgare-arpa tohumlar

Hordeum vulgare – Arpa tohumlar

Bilimsel Ad (Türler, Aile): Hordeum vulgare, Poaceae Ortak isim/isimler, Çeşitlilik: Arpa, Sebastian Üreme materyali türü: Tohumlar 100 tohum ağırlığı: 2.92 g / 0.103 oz Bitki yaşam döngüsü: Bir yıllık Ticari olarak yararlanılan Bitki Bölümü: tane, Saplar, […]