Blog Archives

Alyssum oxycarpum tohumlar

Alyssum oxycarpum tohumlar

Bilimsel Ad (Türler, Aile): Alyssum oxycarpum, Brassicaceae Üreme materyali türü: Tohumlar 100 tohum ağırlığı: 0.080 g / 0.003 oz Bitki yaşam döngüsü: Uzun ömürlü Ticari olarak yararlanılma şekli: Süs