Sürdürülebilir Çiftçilik Nedir?

Sürdürülebilir Tarım kavramı, içinde aşağıdaki üç ayrı disiplini barından bir felsefe ve uygulamalar bütünüdür:

  • Çevreye Saygı Duymak ve Doğal Kaynakları Korumak
  • Günümüzde Çiftçiler için Adil ve Yeterli Gelir Sağlamak
  • Gelecek Nesillerin Tarımla geçinme ve gelecekte de Adil ve Yeterli Gelire sahip olma imkanlarından ödün vermemek.

Sürdürülebilir Tarımın birçok örneği ve farklı yönleri vardır. Bir disiplin olarak Sürdürülebilir Tarımı benimsemek demek, belirli bir mahsulde yeterli verim elde edebilmek ama aynı zamanda çevreyi (toprağı, havayı, suyu) kirletmemek, hiçbir doğal kaynağı tüketmemek ve eylemlerinizle ekosistemi ve biyolojik çeşitliliği bozmamak anlamına gelir. Gelecek yıllar için verimli topraklar elde etmek, geri dönüştürmek, her türlü atığı en aza indirmek ve su kaynaklarının kullanımını makul seviyeye getirmek de Sürdürülebilir Çiftçiliğin ilkeleri arasında yer alır.

Örneğin: Sonuçlarını bilmeden etki alanı geniş bir herbisit kullanarak ilaçlama yapmak, birçok farklı bitki ve böcek türünü anında öldüreceğiniz için Sürdürülebilir Tarıma uygun bir yöntem değildir. Hatta, bu böcek ve bitkilerin birçoğu mahsulünüz için zararlı bile olmayabilir. Öte yandan, Ekim Nöbetinin toprağı iyileştirdiği, yabani otların çıkmasını önlediği ve sayılarını azalttığı bilinir. Bu yüzden Ekim Nöbeti, yukarıda bahsedilen yöntemle (etki alanı geniş bir herbisit kullanarak ilaçlama yapmak ile) aynı amaca hitap eder ancak çevreyi koruduğu ve biyolojik çeşitliliği desteklediği için Sürdürülebilir Çiftçiliğe uygun bir yöntemdir.

Sürdürülebilir tarımın uygulanmasını etkileyen en büyük unsur nedir?

Sürdürülebilir Tarımın uygulanmasındaki en büyük engel eğitim eksikliği, ikinci en büyük engel ise Çiftçilere yönelik sermaye eksikliğidir. Çiftçiler, Sürdürülebilir Çiftçiliği uygulamamanın sonuçlarını bilemeyebilirler. Bu yüzden doğal kaynaklara zarar veren ve çevreyi kirleten eski geleneksel yöntemleri kullanmaya devam edebilirler. Öte yandan bazı çiftçiler ise sermaye eksikliği nedeniyle Sürdürülebilir Tarım uygulamalarını yerine getiremeyebilirler. Sürdürülebilir Tarım yöntemlerini uygulamak, çiftçiyi 3 ila 4 yıl içinde bir üst seviyeye taşıyacak binlerce küçük adım atılmasını gerektirir. Ancak, bazı çiftçiler o kadar bekleyemez ve yalnızca o yılın gelirine bel bağlar.

Örneğin, mahsulün içinde zararlı bir ot bittiğinde ve ekinlere nüfuz ettiğinde çiftçi, o yılki mahsulü kurtarmak adına Sürdürülebilir Tarım uygulamalarıyla yabani otları kademeli olarak yok edecek bir strateji tasarlamak yerine, hemen onun için çok daha kolay bir yöntemi tercih edip etki alanı geniş bir herbisit kullanarak ilaçlama yapar. Devletler, Kurumlar ve Hükümet Yetkilileri, eğitime yatırım yapmak, üretime ekonomik destekte bulunmak ve Sürdürülebilir Tarım Uygulamalarını benimseyen Çiftçileri teşvik etmek adına makul bir plan oluşturmakla sorumludur. Halk ise Sürdürülebilir Tarım uygulamalarını benimseyen üreticileri açık bir şekilde tercih ederek ve tüketici davranışlarını değiştirerek Sürdürülebilir Tarım Uygulamalarını ödüllendirebilir.

ORTAKLARIMIZ

Sürdürülebilirlik ve insan refahına odaklanan ortak misyonumuzu yerine getirmek için küresel STK'lar, Üniversiteler ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz.