Bilimsel Ad (Türler, Aile): Solanum melongena, Solanacea

Ortak isim/isimler, Çeşitlilik: Patlıcan, Tsakoniki

Üreme materyali türü: Tohumlar

100 tohum ağırlığı: 0.34 g / 0.01 oz

Bitki yaşam döngüsü: Uzun ömürlü (doğada), Bir yıllık (mahsul olarak)

Ticari olarak yararlanılan Bitki Bölümü: Meyveler

Hektar başına ton bazında Ortalama Verim potansiyeli (geleneksel ekim): 25-40 Açık Hava

Türlerin yetiştirilmesiyle ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

ORTAKLARIMIZ

Sürdürülebilirlik ve insan refahına odaklanan ortak misyonumuzu yerine getirmek için küresel STK'lar, Üniversiteler ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz.