Bilimsel Ad (Türler, Aile): Selenicereus costaricensis, Cactaceae

Ortak isim/isimler: Pitaya

Üreme materyali türü: Tohumlar

100 tohum ağırlığı: 0.085 g / 0.003 oz

Bitki yaşam döngüsü: Uzun ömürlü

Ticari olarak yararlanılan Bitki Bölümü: Meyveler

Hektar başına ton bazında Ortalama Verim potansiyeli (geleneksel ekim): 2-2.5 Açık Hava

ORTAKLARIMIZ

Sürdürülebilirlik ve insan refahına odaklanan ortak misyonumuzu yerine getirmek için küresel STK'lar, Üniversiteler ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz.