Tohum yatağı hazırlığı – Bir hektarlık alanın dikimi için gerekli olan tohumluk miktarı  

İlk adım patates yumrularını (tohum) satın almaktır ve sertifikalı (hastalıksız) tohumluk patates satın almak gerekir. Ekimden yaklaşık 2 gün önce poşeti açmak ve yumruları incelemek gerekir. Çürük veya nemli (ıslak) yumrular derhal poşetten çıkarılmalıdır. Patates yumrularının çoğu 45-60 mm çapındadır. Bu yumruların daha küçük parçalara kesilmesi gerekebilir. Normalde 28-35 mm çapa sahip olan yumruların ekimi için, bu yumruları kesmek gerekmez ve oldukları gibi ekilebilirler. 

Tohumluk patateslerin küçük parçalara kesilmesi son yılların tartışma konusudur. Patates kesimi destekleyen kişilere göre, tabiki gereken tüm hijyenik önlemler uygulandığı sürece, kesimin üretimi üç misli arttırdığını iddia ederler. Yumruları kesmek için, ilk başta büyük bir yumru seçmek gerek ve seçilen tüm yumruları 3 küçük parçaya keserek bölebiliriz (her birinin en az bir gözü olmalıdır), kesimden elde edilen her parça normalde bir bitki üretecektir. Eğer büyük yumruları kesmek yerine bütün olarak dikmeyi tercih edersek, bu yumrunların (yumru başına) sadece bir bitki üretecekleri anlamına geldiğini unutmayalım. Bu nedenle, büyük tohumluk patateslerin kesilmesi kesinlikle verimde artış sağlar.Fakat yumru kesmek, kesim bıçağı ile bazı hastalıkların sağlıklı yumrulara bulaştırma tehlikesini arttırır. Bu nedenle, bazı ülkelerde ara sıra (bir tohumluk patates partisinin enfekte olabileceğine dair kanıt olduğunda), tarım uzmanları ve tohumluk patates şirketleri çiftçilere yumruları kesmeden ekim yapmalarını tavsiye ederler. Her durumda, her yumruyu kestikten sonra bıçağımızı antimikrobiyal solüsyonla temizlemek gerekir (lisanslı bir tarım uzmanına danışın).

Dikim için önerilen tohumluk patates miktarı ( yumru çapı = 45-60 mm) hektar başına 2 ila 2,5 ton arasındadır. Unutmayın ki, 1 ton = 1000 kg ve 1 hektar = 10.000 metrekaredir. 28-35 mm’lik yumru için önerilen tohumluk patates miktarı ise hektar başına 1,5 – 1,8 tondur. Tohumluk patatesler, traktör aracılığıyla otomatik patates ekim makinaları ile de ekilir. Bu makineler çok işlevli özelliklere sahiptirler. Tarlayı sürerek ve tohumları istenilen derinliğe ekerler, yumrular ve karıklar arasında gerekli olan mesafeyi bırakırlar. Karık içinde yumrular arasında önerilen mesafe 25-38 cm, karıklar arasındaki mesafe ise 70-90 cm arasındadır. Bu dikim şemasına göre hektar başına 25.000 ile 60.000 arasında patates bitkisi yetişebilir. Fakat, geççi tohum çeşitlerinde daha yüksek tohumluk miktarı önerilir. 

Aşağıdaki denklemi kullanarak arzu edilen tohumluk miktarı için gerekli olan karık mesafesini hesaplayabilirsiniz: 

100.000 / BS * KM = YM,

burada BS = Bitki Sayısı(hektar başına)

KM  = Karıklar arasındaki Mesafe (cm)

YM = Yumrular arasındaki mesafe (cm). (Kaynak:University of Cambridge

Farzedelim ki hektar başına 55.000 bitki olmasını arzu ediyoruz ve aynı zamanda karık genişliğinin 90 cm olduğunu varsayalım. Bu durumda denklem YM = 100.000 / 55 * 90 = 20,2 cm eşittir. Bu nedenle, hektar başına 55.000 bitki olması için, yumrular arasındaki mesafe 20,2 cm’dir. 

Bu makaleyi, tohumluk miktarı ve dikim mesafeleri hakkında yorum yaparak veya fotoğraf paylaşarak zenginleştirebilirsiniz.

Patates

Patates nasıl ekilir?

Kazançlı Patates Yetiştirmek

Patates Bitkisinin Toprak isteği ve Toprak Hazırlığı

Patates Dikimi ve Tohum Yatağı Hazırlığı

Patates Bitkisinin Besin İstekleri ve Gübrelenmesi

Patates Bitkisinin Su İhtiyacı ve Sulaması

Patates Hastalıkları ve Zararlıları

Patates Hasadı ve Depolama – Hektar Başına Patates Verimi

Patates Hakkında Sorular ve Cevaplar

Patates yetiştirmekte deneyimli misiniz? Lütfen deneyiminizi, yöntemlerinizi, uygulamalarınızı ve taktiklerinizi  aşağıda bulunan boşluklar da paylaşın. Eklediğiniz tüm içerik kısa zamanda tarım uzmanlarımız tarafından incelenecektir. Onaylandıktan sonra Wikifarmer.com’a eklenecek ve dünyadaki binlerce yeni ve deneyimli çiftçiyi olumlu yönde etkileyecektir.

ORTAKLARIMIZ

Sürdürülebilirlik ve insan refahına odaklanan ortak misyonumuzu yerine getirmek için küresel STK'lar, Üniversiteler ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz.