Bilimsel Ad (Türler, Aile): Panicum miliaceum, Poaceae

Ortak isim/isimler: Darı

Üreme materyali türü: Tohumlar

100 tohum ağırlığı: 7.344 g / 0.259 oz

Bitki yaşam döngüsü: Uzun ömürlü

Ticari olarak yararlanılan Bitki Bölümü: tane

Hektar başına ton bazında Ortalama Verim potansiyeli (geleneksel ekim): 3 Açık Hava

ORTAKLARIMIZ

Sürdürülebilirlik ve insan refahına odaklanan ortak misyonumuzu yerine getirmek için küresel STK'lar, Üniversiteler ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz.