Bilimsel Ad (Türler, Aile): Origanum vulgare, Lamiaceae

Ortak isim/isimler: Keklik otu

Üreme materyali türü: Tohumlar

100 tohum ağırlığı: 0.011 g / 0.00038 oz

Bitki yaşam döngüsü: Uzun ömürlü

Ticari olarak yararlanılan Bitki Bölümü: Yapraklar

Hektar başına ton bazında Ortalama Verim potansiyeli (geleneksel ekim): 1.36 Açık Hava

ORTAKLARIMIZ

Sürdürülebilirlik ve insan refahına odaklanan ortak misyonumuzu yerine getirmek için küresel STK'lar, Üniversiteler ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz.