Biyogübre ilkeleri

Biyolojik gübre nedir?

Biyogübre, arazinin kendisinde bulunması kolay malzemelerle (hayvan gübresi ve bitki kalıntıları) herhangi bir kırsal mülk içinde üretilebilen sıvı bir organik gübredir. Hazırlanması çok kolaydır ve nispeten kısa sürede gerçekleşir, gübrelemeyi Kompostla tamamlamak için idealdir. 

 

Nasıl Güvenli ve Efektif Bir Şekilde Biyogübre Oluşturulur?

Canlı organizmalardan üretilen ve oluşan, bitkileri doğrudan besleyen ana mineralleri içeren, besin alımını ve kök biyokütlesini arttırırken bitkilerin zararlıları ve hastalıkları kontrol etmesine yardımcı olan doğal bir gübredir.

Biyolojik gübre genel olarak insanlara, hayvanlara ve çevreye zararsızdır ve şu şekilde tanımlanır: ekonomik olarak uygulanabilir, ekolojik olarak doğru, sosyal olarak adil, kültürel olarak uygun, teknolojik olarak uygun ve bilimsel olarak kanıtlanmış.

Böylece, özellikle insan tüketimi için temel gıdalar üretenler olmak üzere, küçük ölçekli üreticiler ve / veya aile çiftçileri için ideal hale gelir.

Tarımsal üretimdeki iddia edilen artışın bir sonucu olarak kimyasal gübrelerin ve böcek ilaçlarının artan kullanımı, gıdalarda zararlı böcek ilacı birikimine ve su, toprak ve atmosferin kirlenmesine neden olarak özellikle çiftçilerin kendilerini zehirledi.  Buna paralel olarak, dirençli zararlıların seçilimi ve bunun sonucunda daha yüksek dozlara ve hatta daha toksik yeni ürünlere duyulan ihtiyaç öne çıkıyor.

Sağlıklı ve toksik olmayan gıdalara yönelik mevcut artan talep ve genel olarak insan sağlığına, hayvanlara ve çevreye risk getirmeyen tarımsal girdilerin kullanılması ihtiyacı artmış ve şimdi sektörde önemli değişikliklere neden olan baskı oluşturan bir konu haline gelmiştir.

Bu bağlamda, sağlıklı gıda üretimi ve sosyo-çevre koruma için güvenli çözümler olarak biyogübreler ve biyopestisitler bir kez daha yükseliyor.

Biyogüvenlik Toksisitesi:

Nasıl Güvenli ve Efektif Bir Şekilde Biyogübre Oluşturulur?

Kullanıma hazır biyogübre

Biyogübreleyiciler prensip olarak insanlar, hayvanlar ve çevre için çok düşük toksisiteye sahiptir. Öyle olsa bile ağız, burun, kulak ve gözlerle temas etmemesi ve önlem olarak cilde temas ederse temiz suyla yıkanması önerilir. Biyolojik gübreler üretildiğinde, işlendiğinde, depolandığında ve kullanıldığında çocukları uzak tutmak öncelikli olarak önerilir. Biyogübre kullanan yetişkinler, belirgin bir temas olmasa bile, biyogübre kullandıktan sonra ellerini, kollarını ve tüm yüzünü temiz suyla yıkamalıdırlar. Vücudun herhangi bir kısmı ile temas ederse, bu kısım temiz su ile yıkanmalıdır.

DİKKAT: Bu öneriler yalnızca önlem amaçlıdır. Prensip olarak, biyogübreleyiciler çok düşük toksisiteye sahiptir.

Biyogübreleyiciler herhangi bir ekinde kullanılabilir, ancak aşırı kullanımdan kaçınmak için kullanımları kontrol edilmelidir. 

Sayısız avantajlarına rağmen, biyolojik gübrelerin aşırı kullanımı kimyasal, fiziksel ve biyolojik dengesizliklere neden olarak toprağı kimyasal gübrelerle aynı şekilde belirli ürünlerin yetiştirilmesi için uyumsuz hale getirebilir.

Nasıl Güvenli ve Efektif Bir Şekilde Biyogübre Oluşturulur?

Bi̇yogübreni̇n kiyiya elle uygulanmasi

Her durumda, çiftçiler sulama veya yağıştan sonra ve günün daha serin saatlerinde biyogübre uygulamalıdır.

Uygulama sıklığı ve süresi ekine bağlıdır. Biyogübrelerin mahsullere uygulanma zamanına karar vermenin en iyi yolu, bitkilerin gelişimini gözlemlemektir. Genel olarak, bu uygulamalar ekin büyümesinin ikinci ayına kadar haftalık olarak tekrarlanabilir. Üçüncü aydan itibaren çiftçi bunları her 15 günde bir uygulayabilir.

Bitki çiçeklenme döneminde yapraktan uygulanmaları önerilmez. Uygulamalar çiçeklenmeden önce veya döllenmeden sonra önerilir ve büyüyen meyvelere uygulanabilir. Doğrudan sebzelerin yapraklarına veya yakında hasat edilecek meyvelere (neredeyse olgunlaşmış) püskürtüldüğünde, bu ham ürünlerin insan tüketimi için en az 45 güne ihtiyaç olabilir. O zaman bile sebze ve meyveleri tüketmeden önce içme suyunda % 2 sirke solüsyonu ile yıkamanız tavsiye edilir. Kaynatma, kavurma, fırınlama veya diğerleri ile minimum düzeyde işlenmiş ürünler daha güvenlidir.

Biyogübreleyicinin yalnızca bitkisel ürünlerden, başka bir deyişle hayvan gübresi kullanılmadan elde edildiğini varsayalım*. Bu durumda çiğ sebze ürünleri yedi günlük bir süre sonra ve temiz akan su ile yeterince yıkandıktan sonra tüketilebilir. Ancak daha önce de belirtildiği gibi ideal olan tüketmeden önce yıkamak için % 2 sirke solüsyonu kullanmaktır.

Nasıl Güvenli ve Efektif Bir Şekilde Biyogübre Oluşturulur?

Bi̇yogübreni̇n kiyiya elle uygulanmasi

* Hayvan gübresi içermeyen biyolojik gübre, hayvan gübresi içeren biyolojik gübreyi reddeden ancak kimyasalların kullanımını ortadan kaldırmak için Tarımsal Ekoloji uygulamak isteyen topluluklar için uygun bir alternatiftir.

Biyogübrelerin sadece hayvan gübresi ile üretilmesi durumunda, tüketim için beklenmesi gereken süreler katıdır. Bu nedenle, çiftçinin şüphesi veya endişesi olması durumunda: acil tüketime yönelik sebzeler için, yalnızca gübrelemeyi, yani herhangi bir Biyogübreleyicinin doğrudan toprağa uygulanmasını, temiz suda seyreltilmesini (1 L Biyogübreleyiciyi 05 ila 10 L temiz suda seyreltin) öneririz. Gübreleme şeklinde doğrudan toprağa uygulanan Biyolojik Gübre de mükemmel bitki büyümesi sağlar. Çoğu çiftçiye göre ”PÜSKÜRTME + FERTİRGASYON” mümkündür ve şiddetle tavsiye edilir.

Meralarda: Çiftlik hayvanlarının uygulama yerinde otlatmaya dönmesinden önce yedi günlük bir bekleme süre önerilir.

Tohumlar: Ekimden önce saf şuruba 20 dakika batırılarak saf Biyogübre ile de işlenebilirler. Ekimden önce, işlenmiş tohumların ekimden önce kuruması gerekir (havalandırılmış gölgeli bir yerde).

Son olarak, erozyon ve liç yoluyla besin kayıpları meydana gelebileceğinden, tüm Biyogübre miktarının tek bir uygulamada uygulanması önerilmez.

Büyüme aşamaları boyunca bitkinin ihtiyaçlarını karşılamak için hasatın başlangıcına kadar uygulanması tavsiye edilir. Seyreltme dozunun “ilacı” zehirden ayıran şey olduğunu daima unutmayın.

Biyogübre nasıl üretilir ve uygulanır?

Biyolojik gübrelerin basit seyreltilmesi:

Fertigasyon: Toprakta doğrudan kullanım içindir. 1 Litre Biyofertilizatörü 0,5 ila 10 litre temiz suda seyreltin. Seyreltilmiş karışımı, akmadan, ekili toprağın sürekli yüzey ıslanması fark edilene kadar manuel bir sulama kabı kullanarak eşit şekilde uygulayın. 

Püskürtme: Yaprak kullanımı için 1 Litre Biyogübreleyiciyi 10 ila 20 litre temiz suda seyreltin. Seyreltilmiş karışımı, bitkiyi akmadan yıkayan sıradan bir sırt hazneli püskürtücü kullanarak uygulayın.

Biyogübre Üretimi – Komple Tarif

 (Aerobik işleme)

(Not: Anaerobik işleme daha verimli ancak daha karmaşıktır ve başka bir fırsatta sağlanacaktır)

Temel malzemeler: 

 1. 200L’LİK teneke kutu (tank / kutu / silindir / namlu). Hava koşullarından korunaklı, serin, korumalı ve kolay erişilebilir bir yer ayırın. 
 2. 20 litre taze gübre: Tercihen sığır / keçi / tavşan / at (rastgele karıştırmaya izin verilir). Tavuk ve domuz gübresi daha fazla sağlık önlemi gerektirir, bu nedenle kullanımlarından kaçınılır. Hiçbir koşulda köpek ve kedi gübresi kullanmayın. Gübresi alınmadan önceki son haftada hayvanlara antibiyotik verilmediğinden emin olun. 
 3. Temiz su (minimum 200L). Su kalitesi esastır.
 4. 40L işlenmemiş bitki materyali (doğranmış ve dövülmemiş). 

Sahada kolayca bulunabilen, yani aşağıda listelenmesi zorunlu olmayan bitki materyallerini kullanabilirsiniz ***.

Aslında 0 (sıfır) ile 40L arasında değişen bitki materyali miktarları ve aynı 200L suda her zaman 20L’DE tutulan hayvan gübresi miktarı ile biyogübre üretebileceğiz.

Nasıl Güvenli ve Efektif Bir Şekilde Biyogübre Oluşturulur?

Biyogübre içinde hazırlık

Önerilen bitki materyali veya bitki katkı maddesi: 

 • Yerli bitki örtüsünün yeşil yaprakları ve / veya bölgedeki herhangi bir türün yeşil yaprakları (okaliptüs hariç);
 • Yerel yabani otlar (bütün);  
 • Sarmaşıklar (ince dallar dahil);  
 • Muz yaprakları;  
 • Bambu yaprakları;  
 • Bölgeye özgü (veya yerli olmayan) herhangi bir türün düşmüş meyveleri (yeşil, olgun, bayat). Çiçek salkımları da dahildir;  
 • Kuş yatağı, tavşan yatağı;  
 • Doğranmış şeker kamışı (yapraklar dahil);  
 • Kıyılmış manyok bitkileri (yapraklar dahil);  
 • Odun külü (maksimum 1 kg ve artık kömürden kaçının). 

ÇOK ÖNEMLİ:  

Çiftçinin mülkünde mahsul hastalıklarına dirençli bitkiler varsa ve fakir topraklarda bile kolayca yetişebiliyorsa, yapraklarının karışımda kullanılması ve bitkisel katkı maddesi olarak uygulanması şiddetle tavsiye edilir. 

Hazırlama Yöntemi: Adım adım  

 1. Tüm taze gübreyi 200 Litrelik bidona koyun;  
 2. Doğranmış tüm bitki materyalini hemen ardından ekleyin;  
 3. Teneke kutunun tüm hacmi dolana kadar temiz suyla doldurun;  
 4. Bir çubukla ters çevirin ve kapağı kapatın veya sadece kutuyu kapatın ve mayalanmasına izin verin;  
 5. Fermantasyon tamamlanana kadar içeriği her gün bir çubukla ters çevirin, bu yaklaşık 30 gün sürecektir;  
 6. Nihai ürünü ince gözenekli bir elek veya pamuklu bir bezle süzün;  
 7. İçi yıkanmış pet şişeleri iyi kapatılmış bir kapakla şişeleyin ve kötü hava koşullarından korunan serin bir yerde saklayın.
Nasıl Güvenli ve Efektif Bir Şekilde Biyogübre Oluşturulur?

Biyogübre filtreleme Biyogübre şişeleme

DİKKAT: Filtrelenmiş ve şişelenmiş Biyolojik Gübre artık atmosferik hava ile temas etmemelidir ve daha önce açıklandığı gibi temiz suda seyreltileceği sahada tam kullanım anına kadar bir yıl saklanabilir. 

NOT: Biyogübreleyicinin katı kısmı (filtrelemeden sonra elek veya kumaşta tutulan malzeme) aynı zamanda bitkiler için mükemmel bir organik madde ve besin kaynağıdır ve doğrudan ekili toprakta kullanılabilir. 

Son olarak: 

Kompostlama ile birlikte Biyogübre ve sadece biyogübrelerin sürekli kullanımı, her çiftçinin üretimini kendi ihtiyaçlarına göre uyarlamasına, ideal bileşenleri ve bunların miktarlarını bulmasına olanak sağlayacaktır. 

Biyopestisitler:  

Doğal savunma işlevine sahip bir Biyogübre istiyorsanız, böcek öldürücüler / bakterisitler / mantar öldürücüler / nematisitler / akarisitler vb. özellikleriyle tanınan tüm bitkileri (yapraklar, çiçekler, meyveler, kökler, kabuk ve ince saplar) depoya eklemeniz yeterlidir. Bu tür bitkiler şunlardır: tithonia, kadife çiçeği vb. ve hatta tütün yaprakları. 

 • Bahçeler, saksılar, sebze bahçeleri ve ev bahçeleri için 5 diş sarımsağı 5 diş biberle bir litre suda ezmenizi öneririz.  
 • Çözeltiyi 24 saat dinlenmeye bırakın.  
 • Ardından çözeltiyi pamuklu bir bezle süzün.  
 • Filtrelenmiş çözeltiyi 5 litre suda seyreltin ve haşerelerin saldırdığı bitkilerin üzerine spreyle uygulayın. Haşere saldırısı çok yoğunsa, çözeltiyi daha az suyla seyreltin. Aşırı durumlarda, sarımsak ve biberi ezdikten hemen sonra elde edilen saf çözeltiyi uygulamak veya ezilecek sarımsak ve biber miktarını artırmak mümkündür.  
 • Püskürtülen ürünün gözlerinize girmemesine dikkat edin. 

DİKKAT: Tütün yapraklarını kimyasal bağımlılığa neden olduğu için tekrar tekrar kullanmamalısınız. Sadece ara sıra kullanılmalıdır. 

Ayrıca, saf biyogübrenin karıncalara ve türlü böceklere karşı mücadelede yardımcı olarak kullanılabileceğini de size bildiririz. Karınca yuvalarını veya böcek yuvalarını, içten dışa tamamen ıslanana kadar gübreyle doldurun. 

Nasıl Güvenli ve Efektif Bir Şekilde Biyogübre Oluşturulur?Üreticiler ile kırsal sakinleri arasındaki kalıcı diyalog, tüm imalat ve kullanım şüphelerinin yanı sıra ilgili tüm konuların çözülmesini mümkün kılacaktır. 

Çiftçinin sürdürülebilir gıda üretimi için diğer önemli müttefikleri şunlardır: Gelecekteki yayınlarda ele alınacak Biyolojik Kontrol Birliği (Kooperatifçilik). 

BIYOGÜBRELEME (TAMAMLAYICI):

Afrika yerel dillerinde (Swahili, Lingala, Kikongo ve Kiswahili) Biyo-gübreleme ile ilgili teknik brifinglerin İngilizce ve Fransızca versiyonları RI/UFLA

http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/48285 adresinde BT 114 olarak adlandırılmıştır.

ORTAKLARIMIZ

Sürdürülebilirlik ve insan refahına odaklanan ortak misyonumuzu yerine getirmek için küresel STK'lar, Üniversiteler ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz.