Münavebeli Otlatma ve Bütüncül Planlı Otlatma Nedir?

Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin, aşırı otlatmadan kaynaklanabilecek ormansızlaşmaya ve bitki örtüsünün tamamen yok olmasına karşı önlemler almaları gerekir. Bu yüzden, çiftlik hayvanlarının tarla içinde gezmelerini sağlamak ve otlatmadan kaynaklanan ormansızlaşmayı önlemek için taşınabilir çitler satın alırlar veya inşa ederler. Bu durumda, münavebeli otlatma denilen yöntemi savunurlar. Örneğin, kendi tarlalarını 5 veya 6 eşit parçaya bölerler ve sadece 1. kısımda hayvanlarının iki hafta otlamalarına izin verirler. İki haftanın sonunda veya daha erken bir zamanda, otlatma nedeniyle ekinlerinin %80 oranında azaldığını gözlemlerlerse, 1. bölüme erişimi engellerler ve hayvanların sadece 2. bölümde otlamasına izin verirler. İki hafta sonra 2. bölüme erişimi engelliyor ve hayvanları 3. bölüme gönderiyorlar vs.

Buna göre, tüm tarla bölümleri mera, ormansızlaşma ve yok olma tehdidi olmaksızın yeniden yeşerme, daha derin kökler oluşturma ve düzgün bir şekilde gelişme adına uygun zamana (en az 8-10 hafta) sahip olacaktır. Bütüncül planlı otlatma ise birçok hayvanın çok kısa bir süre için küçük bir alanda otlamasına izin verilen bir münavebeli otlatma şeklidir. Bu yöntemden sonra otlanan alan uzun bir süre toparlanmaya bırakılır. Bu yöntemin avantajı, hayvanların çok küçük bir alanda kalabalık bir şekilde bulunduklarından neyi yiyecekleri konusunda seçici olmamaları, bu nedenle tarlanın eşit şekilde otlatılması ve daha sonra uzun bir süre toparlanmaya bırakılmasıdır.

Devamlı otlatma nedir?

Devamlı otlatma, münavebeli otlatmanın tam tersidir. Çiftçilerin, hayvanların mevcut tüm alanlarda serbestçe otlamasına izin verdiği bir yöntemdir. Aşırı otlatma kaynaklı ormansızlaşmaya yol açmamak için, alan yeterince büyük olmalı, hayvan sayısı ise nispeten az olmalıdır.

ORTAKLARIMIZ

Sürdürülebilirlik ve insan refahına odaklanan ortak misyonumuzu yerine getirmek için küresel STK'lar, Üniversiteler ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz.