Monokültür yöntemi nedir?

Monokültür yöntem, tarlada her büyüme sezonunda tek bir mahsulün yetiştirilmesi anlamına gelir. Öte yandan, bu terim genellikle aynı tarlada her yıl tek bir mahsulün yetiştirilmesini tanımlamak için de kullanılır. Monokültür genellikle modern makineler (özellikle tohumlama ve hasat için) ve personel için sermaye gerektirir. Kısa vadede, yetiştiricinin tek bir mahsulü idare etmesini ve tek bir hasadı satmasını daha kolay ve daha az karmaşıklaştırır. Ancak uzun vadede, ekosistem için temel sorunlar yaratır. Biyolojik çeşitliliğin azalması ve belirli bir mahsule musallat olmuş dirençli haşere ve bitki patojenlerinin artması başlıca sorunlar arasındadır. Monokültür sistemlerde toprağın fiziksel, biyolojik ve kimyasal kalitesi düşer. Sürdürülebilir tarımda, monokültürün zararlı etkilerini tersine çevirmek için alternatif olarak ekim nöbeti ve ara ekim gibi uygulamalar kullanılmaktadır.

ORTAKLARIMIZ

Sürdürülebilirlik ve insan refahına odaklanan ortak misyonumuzu yerine getirmek için küresel STK'lar, Üniversiteler ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz.