İlk adım, tarlanın ürün yetiştirme geçmişi, toprak dokusu ve yapısı hakkında bir araştırma yapmaktır (örneğin toprak analizi). Bu analiz, önceki sahipleri tarafından ne tür pestisitlerin (zirai İlaçlar) ve gübrelerinin kullanıldığını, aynı zamanda kimyasal kirlenme ihtimalinin olup olmadığını belirlemenize yardımcı olacaktır. Aynı zamanda, size mahsul yetiştirmeye başlamadan önce toprağın organik madde içeriği veya pH değeri gibi faktörler ile ilgili müdahale yapmanıza veya önlem almanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, yerel bitki hastalıkları ve bu hastalıkların bulaşıcı yöntemleri, yerel böcekler ve suni gübre ve pestisitlerin yasal kullanımı hakkında da bilgilendirilmelisiniz. Mahsül seçiminde, toprak tuzluluğu ve mevcut su kaynakları gibi faktörleri göz önünde bulundurmak gerekir. Bölgenize iyi uyum sağlayan mahsulleri seçme konusunda doğru karar vermek için yerel ve lisanslı bir tarım uzmanına danışmanız tavsiye edilir. 

Birçok üretici, toprak verimliliğini arttırmak, toprak yapısını geliştirmek ve yabancı otların ve hastalıkların neden olduğu sorunları azaltmak için ekim nöbeti uygularlar. Sürdürülebilir Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi’nin (SARE)  bir araştırmasına göre, buğday ekimi işleminden ziyade dört yıllık mısır-yonca ekim nöbeti ve dört yıllık buğday-mısır-darı-nadas uygulamasından kaynaklanan buğday veriminde bir artış olduğunu tespit etmiştir. Elbette, her konu hakkında daima lisanslı bir tarım uzmanına danışmak gerekir. 

Ayrıca, bazı çiftçiler alanın toprak yapısını düzeltmek için örtü bitkileri kullanır. SARE’nin önerdiği uygun bir örtü bitkisi, ABD’nin bazı bölgelerine en iyi şekilde adapte olan ve bir sonraki mahsul için tatmin edici miktarlarda toprağa azot tedariği yapan kırmızı üçgüldür (Trifolium incarnatum). Bitkilerin her tür toprağa farklı uyum göstermesi nedeniyle uygun örtü bitkileri seçiminde, lisanslı bir tarım uzmanının yardımı faydalı olacaktır. 

İyi Tarım Uygulamaları – Özet

Çevre Kirletme Riski – İyi Tarım Uygulamaları

Mahsul ve Tarla Konumu Seçmek, Toprak Hazırlığı – İyi Tarım Uygulamaları

Ekim İşleminden Hasat Aşamasına Kadar – İyi Tarım Uygulamaları

Hayvancılık ve İTU

Kişisel Hijyen ve İTU

Gıda Tedarik Zinciri (Depolama ve Nakliyat) – İyi Tarım Uygulamaları

İTU hakkında daha detaylı bilgi için lütfen yerel yetkililere (örneğin, Tarım Bakanlığı) danışın. 

ORTAKLARIMIZ

Sürdürülebilirlik ve insan refahına odaklanan ortak misyonumuzu yerine getirmek için küresel STK'lar, Üniversiteler ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz.