Bilimsel Ad (Türler, Aile): Lycopersicon esculentum mill., Solanaceae

Ortak isim/isimler, Çeşitlilik: Domates, Marmande

Üreme materyali türü: Tohumlar

100 tohum ağırlığı: 0.216 g / 0.0076 oz

Bitki yaşam döngüsü: Uzun ömürlü (doğada), Bir yıllık (mahsul olarak)

Ticari olarak yararlanılan Bitki Bölümü: Meyveler

Hektar başına ton bazında Ortalama Verim potansiyeli (geleneksel ekim): 80 Açık Hava – 400 Sera

Türlerin yetiştirilmesiyle ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

ORTAKLARIMIZ

Sürdürülebilirlik ve insan refahına odaklanan ortak misyonumuzu yerine getirmek için küresel STK'lar, Üniversiteler ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz.