Wikifarmer Kitaplığı Kullanım Koşulları

Α. GENEL BİLGİLER

 • Wikifarmer (aşağıda tanımlandığı gibi), diğer ögelerin yanı sıra bir kütüphane bölümü (“Wikifarmer Kütüphanesi”) içeren küresel internet platformu https://wikifarmer.com adresinin sahibi ve işletmecisidir. Wikifarmer Kütüphanesinin amacı, dünyadaki tüm çiftçiler/Web Sitesi (aşağıda tanımlandığı gibi) kullanıcıları için evrensel olarak erişilebilen tarımsal uygulamalar ve yönergeler içeren makaleler yayınlayarak çiftçileri eğiterek güçlendirmek, tüm çiftçilerin/Web Sitesi kullanıcılarının ilgili eğitim materyallerine, en son bilimsel-teknolojik gelişmelere ve üretimlerini ve gelirlerini sürdürülebilir bir şekilde daha yüksek seviyelere taşımalarına yardımcı olabilecek pratik kılavuzlara erişimini sağlamaktır. Wikifarmer Kütüphanesinin içeriği hem amatörler hem de profesyonel çiftçiler tarafından keşfedilmeye açıktır. Bilgiyi evrensel olarak erişilebilir kılmak için Wikifarmer Kütüphanesi, her makalenin 15’ten fazla dilde tercüme edilmiş ve yerelleştirilmiş bir versiyonunu sunuyor. Çabalarımız, Birleşmiş Milletler’in Uluslararası Gıda ve Tarım Örgütü (F.A.O.) tarafından Wikifarmer Kütüphanesini “Tarımın Wikipedia’sı” olarak nitelendirerek kabul görmüş oldu. Sürdürülebilirlik profilimizi güçlendirmek, S.G.H’lerimize ulaşmak ve yeni yüksek kaliteli ve pratik içerik çözümleri oluşturmak için sürekli olarak yeni yazarları memnuniyetle kabul ediyor ve yeni ortaklarla güçlerimizi birleştiriyoruz.

Bu web sitesinin https://wikifarmer.com (“Web Sitesi”) kullanımı, herhangi bir zamanda yürürlükte olan ve Wikifarmer Kitaplığı ile Web Sitesine erişim sağlayan herhangi bir kişi arasındaki sözleşmeyi oluşturan bu kullanım koşullarına (“Kullanım Koşulları”) tabidir.

Bu Web Sitesinin herhangi bir şekilde kullanılması, herhangi bir zamanda yürürlükte olan Kullanım Koşullarının ve Wikifarmer Kütüphanesi’nin Gizlilik Politikasının kullanıcı tarafından kayıtsız şartsız kabul edildiğini gösterir.

Lütfen Web Sitemizi kullanmadan önce aşağıda belirtilen Kullanım Koşullarını dikkatlice okuyun. Bu Hüküm ve koşulları kabul etmemeniz durumunda, bu Web Sitesinden çıkmanızı rica ediyoruz.

Bu Kullanım Koşulları herhangi bir zamanda tek taraflı olarak revize edilebilir ve güncellenebilir. Wikifarmer, bu Kullanım Koşullarının güncel sürümlerini bu Web Sitesinde yayınlayabilir veya bu Kullanım Koşullarının değiştirildiğini size başka bir şekilde bildirebilir. Bu amaçla, Web Sitesinin Kullanım Koşullarını periyodik olarak kontrol etmeniz rica olunur. Kullanım Koşullarında yapılacak herhangi bir değişikliğin ardından Web Sitesini kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

 • İşbu belgede “biz”, “bizim” veya “Wikifarmer” ifadelerine yapılan herhangi bir atıf, Yunanistan yasalarına göre usulüne uygun olarak düzenlenen ve yönetilen, 31 KOTTA ST., ATHENS, GR-11525, adresinde kayıtlı ofisi olan 801334509 Vergi Kimlik Numarasına ve 154623401000 Tescil Numarasına sahip “WIKIFARMER TEK ÜYE ÖZEL ŞİRKET” ticari adı altındaki tek üyeli özel şirket anlamına gelecektir. “Siz” ifadesi, Web Sitesinin herhangi bir kullanıcısı/ziyaretçisi anlamına gelecektir.

Wikifarmer, kullanıcılarının Wikifarmer Kütüphanesine katkıda bulunmalarını sağlar. Bir makalenin, görüşün veya analizin (“Yazar”) yazarı olan herhangi bir kullanıcı, Web Sitesine girebilir ve yazarlık çalışmasını (“Eser”) yayınlanmak üzere Web Sitesine gönderebilir. Bir Eserin Yazar tarafından sunulması, Yazar tarafından Kullanım Koşullarının ve Wikifarmer’ın Kütüphane Gizlilik Politikasının kayıtsız şartsız kabul edildiğini gösterir. Yayınlanması için Web Sitesine Eser gönderen herhangi bir Yazar, ayrı bir yazar sözleşmesi (“Yazar Sözleşmesi”) yapmak için kendisiyle Wikifarmer tarafından iletişime geçilmesini beklemelidir. Bu sözleşme, taraflar arasındaki ilişkinin boyut ve çerçevesini belirlerken mevcut Kullanım Koşullarını kabul ederek Wikifarmer tarafından sizinle iletişime geçilmesine açık bir şekilde onay vermiş olursunuz.

Β. KULLANIM KOŞULLARI

 • Web Sitesinin Kullanımı

Wikifarmer Kütüphanesi, asgari yaş şartını karşılayan tüm bireyler ve/veya yürürlükteki yasalar uyarınca yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme akdetme kapasitesine sahip tüzel kişiler tarafından kullanılabilir. Yukarıda belirtilenleri sınırlamaksızın, Wikifarmer Kütüphanesi, 18 yaşın altındaki bireyler ve/veya yasal olarak oluşturulmamış tüzel kişiler tarafından kullanılamaz. Bu şartları yerine getirmediğiniz takdirde Wikifarmer Kütüphanesinin kullanımı kesinlikle yasaktır. Web Sitesini kullanarak minimum yaş şartını karşıladığınızı ve bu Kullanım Koşullarını kabul etmek ve Web Sitesini bu Kullanım Koşullarına uygun olarak kullanmak için yasal kapasiteye sahip olduğunuzu beyan etmektesiniz.

Herhangi bir soru için Wikifarmer’la iletişime geçmek isteyen kullanıcılar “bize ulaşın” formunu kullanabilirler. Wikifarmer, kullanıcılara iki iş günü içinde yanıt vermek için elinden gelen çabayı gösterecektir.

 • Sorumluluk Reddi ve Çözüm Yolları

Bu tür bir kullanım nedeniyle yaptığınız herhangi bir eylem de dahil olmak üzere, Web Sitesini kullanmanız konusundaki tüm risk size aittir. Yasaların izin verdiği azami ölçüde Wikifarmer, Web Sitesinin kullanımının kesintisiz, doğru veya hatasız olacağını veya Web Sitesinin kullanımından elde edilebilecek sonuçlarla ilgili herhangi bir garanti vermemektedir. Web Sitesi “olduğu gibi” ve yasaların izin verdiği ölçüde sunulmaktadır. Wikifarmer, zımni satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal etmeme garantileri dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) açık veya zımni tüm garantileri reddeder.

Herhangi bir aksilik durumu için başvurabileceğiniz tek ve münhasır çözüm yolunuz, Kütüphanenin söz konusu Web Sitesini ayarlamak veya onarmak için ticari olarak makul çabayı göstermesi veya bu tür bir ayarlama veya onarımın mümkün olmadığı durumlarda Wikifarmer’ın Wikifarmer’a fiilen ödediğiniz tutarı size geri ödemesi olacaktır (varsa).

 • Fikri Mülkiyet Hakları

Metinler, resimler, fotoğraflar, şirket ticari markaları ve grafikler gibi bu Web Sitesinin içeriğini oluşturan içerik ve Eserler, Wikifarmer’ın münhasır mülkiyetindedir. Web Sitesinin ve/veya Wikifarmer Kitaplığının kullanılması, size bu site veya eriştiğiniz içerik üzerinde herhangi bir fikri veya diğer mülkiyet veya menfaat hakkının mülkiyetini vermez. Web Sitesinde veya Web Sitesine paralel olarak görünen yasal konulara ilişkin herhangi bir ifadeyi kaldıramaz, gizleyemez veya değiştiremezsiniz. Wikifarmer’ın yazılı izni olmadan herhangi bir materyalin kopyalanması, çoğaltılması veya diğer taraflara iletilmesi yasaktır.

Yazar, işbu Kullanım Koşullarına bağlı kalarak ve Çalışmayı Web Sitesinde yayınlayarak, burada Yazar tarafından oluşturulan Eserin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları (sınai mülkiyet dahil) kapsamında korunabileceğini kabul ve beyan eder. Yazar tarafından herhangi bir Eserin Web Sitesinde yayınlanması üzerine, söz konusu Eser Wikifarmer Kütüphanesinin bir parçası olacak ve tüm fikri mülkiyet hakları otomatik olarak Wikifarmer’a devredilecek ve dolayısıyla Yazar’dan imzalaması istenecek Yazar Sözleşmesinin içeriğine uygun olarak Wikifarmer’a ait olacaktır.

 • Yazar Beyanı

Yazar, Wikifarmer’a karşı şunları beyan ve garanti eder:

 1. Eser, Yazarın orijinal eseridir ve öyle olacaktır ve Yazar, başka herhangi bir eseri ve/veya materyali ve/veya başka herhangi bir kaynağı tamamen, kısmen ve/veya önemli ölçüde kopyalamamıştır ve/veya kopyalamayacaktır. Yazar, Eserin yazımı için herhangi bir intihal yapmayacaktır;
 2. Eser(ler) herhangi bir üçüncü şahsın fikri mülkiyet haklarını hiçbir şekilde ihlal etmez ve/veya ihlal etmeyecektir;
 3. Yazar, istihdam sırasında ve/veya herhangi bir üçüncü tarafla herhangi bir başka iş ilişkisi sırasında oluşturulmamış/oluşturulmayacak olan Eserin tek yaratıcısı ve yasal ve intifa hakkı sahibidir/olacaktır ve Eser’in yaratılmasına başka hiç kimse dahil olmadı/değil/olmayacaktır;
 4. Yazar, Eseri yazmak için gerekli bilimsel bilgi ve uzmanlığa sahiptir;
 5. Eser yeterli bilimsel dayanağa sahip olacak ve bilimsel kanıtlara, araştırma bulgularına ve güvenilir referanslara ve alıntılara dayanacaktır;
 6. Yazar, bu Kullanım Koşulları ve Yazar Sözleşmesi uyarınca verilen hakların hiçbirini temlik etmemiştir ve temlik etmeyecek ve/veya devretmeyecektir ve lisanslamamıştır/lisans etmeyecektir ve Eser, Wikifarmer tarafından yazılı olarak izin verilmedikçe daha önce yayınlanmamış olacak ve gelecekte başka bir yerde yayınlanmayacaktır;
 7. Fikri mülkiyet haklarının ve bu Kullanım Koşullarına uygun olarak verilen hakların herhangi bir ihlali ve/veya olası ihlali gerçekleşmemiştir;
 8. Bu Kullanım Koşullarına göre tahsis edilen hakların kullanılması, herhangi bir üçüncü şahsın haklarını ihlal etmez ve etmeyecektir.
 9. Yazar, Eserin konusuyla ilgili her türlü resim, çizim ve/veya diğer görsellerin fikri mülkiyet haklarını devir ve temlik etme hakkına sahiptir ve/veya kendisine yasal olarak alt lisans hakkıyla kullanım için yasal bir lisans verilmiştir ve bu nedenle fikri mülkiyet haklarını yasal olarak kullanabilir, devredebilir temlik edebilir ve/veya bunlar için lisans/alt lisans verebilir; ve
 10. Eser karalayıcı veya uygunsuz hiçbir şey içermez.

Fikri mülkiyet hakları, tescilli olsun ya da olmasın, tüm telif hakları (komşu haklar ve herhangi bir Eseri herhangi bir dilde çoğaltma, tercüme etme, yayınlama hakkı dahil) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir Eserin tüm fikri mülkiyet hakları anlamına gelir. Bu durum, aynı ve/veya dünyanın herhangi bir yerinde yukarıda belirtilenlerden herhangi biriyle aynı ve/veya benzer etkiye ve/veya nitelikteki haklara ilişkin olarak (tazminat dahil) tüm yaptırım ve çözüm yollarını arama haklarını içerir (Fikri Mülkiyet Hakları).

 • Yazarın Onay ve Taahhütleri

Yazar, Wikifarmer’ın halka açık bir platform olduğunu kabul eder ve Web Sitesi önemli sayıda kullanıcı tarafından ziyaret edildiğinden ve Eserin Web Sitesinde yayınlanmasının Yazar için faydaları göz önünde bulundurularak Eserin yayınlanması ve Esere ait Fikri Mülkiyet Haklarının devri ve tahsisi için Wikifarmer tarafından herhangi bir parasal bedele hak kazanmayacağını kabul ve beyan eder.

 • Yazarın Sorumluluğu ve Teminatı

Yazar, bu Kullanım Koşullarının ve/veya Yazar Sözleşmesinin herhangi bir ihlalinden Wikifarmer’a karşı sorumlu tutulacak ve Wikifarmer’ı (her türlü doğrudan, dolaylı veya sonuçsal kayıplar, kâr kaybı, itibar kaybı ve tüm faizler, cezalar ve yasal masraflar (tam tazminat esasına göre hesaplanır) ve diğer tüm makul mesleki masraf ve giderler dahil) tüm yükümlülükler, maliyetler, harcamalar, zararlar ve kayıplara karşı tazmin edecektir. Söz konusu zararlar vs. Kullanım Koşullarının ve/veya Yazar Sözleşmesinin Yazarının herhangi bir ihlalinden veya bununla bağlantılı olarak veya bu Kullanım Koşullarının Wikifarmer tarafından uygulanması nedeniyle ortaya çıkmış olabilir.

 • Wikifarmer Kütüphanesinin Sorumluluğunun Sınırlandırılması

Yasaların izin verdiği azami ölçüde, Wikifarmer veya bağlı kuruluşları ve/veya yan kuruluşları, temel hizmet sağlayıcıları, iş ortakları, bilgi sağlayıcıları, hesap sağlayıcıları, lisans verenleri, çalışanları, memurları, yöneticileri, direktörleri, yüklenicileri, distribütörleri veya acenteler, hiçbir koşulda herhangi bir kayıp veya hasar (doğrudan, dolaylı, örnek teşkil eden, özel, arızi, teminat, güven veya dolaylı zararlar, kâr veya gelir kaybı, iş kesintisi, veri kaybı veya beklenen tasarrufların veya faydaların veya iş fırsatlarının gerçekleştirilememesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) veya üçüncü tarafların yaptığı hak taleplerinden dolayı size veya başka herhangi bir kişiye karşı sorumlu olmayacaktır.

Wikifarmer’ın sorumluluk reddi, hak talebinin sözleşmeden, haksız fiilden (ihmal dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) veya hakkaniyetten kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılmaksızın Wikifarmer’a bu tür bir kayıp veya zarar olasılığı bildirilmiş olsa bile geçerlidir.

Wikifarmer’ın size karşı yasal yükümlülüğünün, varsa, zarara katkıda bulunduğunuz ölçüde azalacağını kabul edersiniz.

Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, Wikifarmer’ın herhangi bir nedenle ve eylemin şekli ne olursa olsun (sözleşmeden, haksız fiilden (ihmal dahil), ürün sorumluluğundan veya başka bir şekilde) yasaların izin verdiği en geniş ölçüde size karşı sorumlu hale gelmesi durumunda Wikifarmer’ın size karşı sorumluluğu, Wikifarmer’a fiilen ödemiş olduğunuz (varsa) herhangi bir miktarla sınırlı olacaktır.

 • Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması

Web Sitesini kullanan her kullanıcı, gizlilik politikalarımızı ve Wikifarmer’ın bilgilerini kendi gizlilik politikaları bağlamında kullanabileceğini kabul eder. Daha fazla bilgi için lütfen Wikifarmer Gizlilik Politikasını inceleyin.

 • Devretme

Wikifarmer, işbu Kullanım Koşullarından doğan hak ve yükümlülüklerini önceden herhangi bir onay veya rıza almaksızın herhangi bir üçüncü şahsa devretme hakkını saklı tutar. Yazar, Wikifarmer’ın önceden yazılı onayı olmaksızın bu Kullanım Koşulları kapsamındaki hiçbir hak veya yükümlülüğü devredemez.

 • Genel Hükümler

Bu Kullanım Koşullarından birinin herhangi bir kısmi geçersizliği, kalan Kullanım Koşullarının etkisini veya geçerliliğini etkilemeyecektir. Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir bölümünün veya hükmünün geçersiz, uygulanamaz veya hükümsüz olduğu tespit edilirse o kısım veya hüküm, izin verilen azami ölçüde uygulanacak olup bu Kullanım Koşullarının diğer hükümleri tam olarak yürürlükte ve geçerli kalacaktır.

Wikifarmer ve siz, bu Kullanım Koşullarının, tarafların karşılıklı anlayışının eksiksiz ve münhasır beyanı olduğunu ve Kullanım Koşullarının konusuyla ilgili tüm önceki yazılı veya sözlü anlaşmaları, iletişimleri ve diğer mutabakatları geçersiz kıldığını ve bunların yerine geçtiğini kabul edersiniz.

Wikifarmer’ın işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkı veya yasal çözüm yolunu kullanmaması veya bu Kullanım Koşullarını uygulamaması veya geciktirmesi, bunlardan feragat olarak algılanmayacaktır. Bu tür herhangi bir hak veya hükümden feragat, yalnızca yazılı olarak ve Wikifarmer’ın usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş bir temsilcisi tarafından imzalanmışsa geçerli olacaktır. Bu Kullanım Koşullarında açıkça belirtilmediği sürece, taraflardan herhangi birinin bu Koşullar kapsamındaki çözüm yollarından herhangi birini kullanması, bu Kullanım Koşulları kapsamındaki diğer yasal çözüm yollarına halel getirmeyecektir.

Bu Kullanım Koşullarının bir sonucu olarak hiçbir acente, ortaklık, ortak girişim veya istihdam oluşturulmamıştır ve Wikifarmer’ın size karşı herhangi bir bağlayıcı yükümlülüğü bulunmamaktadır. Eserler Yazar tarafından bağımsız olarak oluşturulacaktır, bu Kullanım Koşullarındaki hiçbir şey hiçbir şekilde taraflar arasında bir iş sözleşmesi veya iş ilişkisi oluşturacak şekilde yorumlanmayacaktır.

 • Mücbir Sebep

Wikifarmer, grevler, ayaklanmalar, yangın, patlamalar, doğal afetler, savaş, hükümet icraatları, Web Sitesini çalıştırmada geçici veya kalıcı teknik arıza veya Wikifarmer’ın makul kontrolü dışında başka herhangi bir nedenle bu Kullanım Koşulları kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden sorumlu olmayacaktır.

 • Hukuka Uygunluk

Web Sitesine dünyanın her yerinden erişilebilir. Wikifarmer, Web Sitesinin içeriğinin, Yunanistan dışındaki herhangi bir ülkenin fikri mülkiyet yasaları da dahil olmak üzere yasalarına uygun olduğuna dair hiçbir beyanda bulunmaz. Web Sitesine başka bir bölgeden erişmeniz durumunda bunun riski size aittir ve siteye eriştiğiniz yargı alanındaki yasalara uymaktan sorumlu olursunuz.

 • İç Şikayetlerin Yönetimi – Arabuluculuk

Wikifarmer, Wikifarmer kullanıcılarından alınan şikayetlerin çözümüyle ilgili kendi içerisinde bir sistem kurmuştur. Bu sistem kolayca erişilebilir ve ücretsizdir, uyuşmazlıkların makul bir süre içinde işlenmesini sağlar ve (AB) 2019/1150 Tüzüğü’nün 11. maddesi hükümlerine uygun olarak işler.

Wikifarmer kullanıcıları ayrıca bir arabuluculuk sisteminin kurulması yoluyla mahkeme dışı anlaşmazlık çözümü olasılığını kabul ederler. Bu amaçla, Wikifarmer, yukarıda belirtilen dahili çözüm sistemi aracılığıyla çözülemeyen şikayetler de dahil olmak üzere ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlık hakkında bir çözüme varmak için Yunanistan Adalet Bakanlığı Arabulucular Sicilinden atanan iki (2) arabulucuyla çalışabilir.

 • Uyuşmazlık Çözümü – Geçerli Kanun

Bu Koşullar, Yunan yasalarına tabidir ve bu Kullanım Koşullarının yorumlanması ve/veya uygulanmasıyla ilgili herhangi bir iddia ve/veya anlaşmazlık, münhasıran Atina’nın yetkili Mahkemelerine tabi olacaktır. Bu Kullanım Koşulları kapsamındaki hak taleplerinde bulunulmasına yönelik herhangi bir yasal süreçte, kazanan taraf masraflarını ve avukatlık ücretlerini geri alma hakkına sahip olacaktır.