İyi Tarım Uygulamaları (İTU olarak da bilinir), çiftçilerin 

  • Kendi saklıklarına
  • Tüketici sağlığına
  • Çevreye

Dikkat etmek ve zarar vermemek için çiftçilerin uygulamak zorunda oldukları bir dizi yöntemdir.

Her ülkenin değişik yasa çerçevesi ve kuralları vardır, dolayısıyla İyi Tarım Uygulamaları ülkeden ülkeye farklı olabilir, ancak heryerde bu uygulamaların felsefesi aynıdır. İyi Tarım Uygulamalarının kuralları ve ilkeleri, sorun gidermeden ziyade tamamen bir önlem alma zihniyeti yaratır. 

İyi Tarım Uygulamaları kesinlikle çiftçilere uzun vadeli gelir artışı sağlayacak ve aynı zamanda daha kaliteli ve insan sağlığına zarar vermeyen gıda tüketimine yardımcı olacaktır. Son olarak, İyi Tarım Uygulamaları’nın temel ilkelerinin uygulanması ile çevresel sürdürülebilirlik sağlanmıştır. Sürekli eğitim çiftçiler, tarımsal veya tarımsal olmayan tedarik zincirinde yer alan herkes için önemlidir.

İTU, tarladan (mahsul ve tarla seçimi), üretimden ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar olan tüm aşamaları kapsar.

İyi Tarım Uygulamaları – Özet

Çevre Kirletme Riski – İyi Tarım Uygulamaları

Mahsul ve Tarla Konumu Seçmek, Toprak Hazırlığı – İyi Tarım Uygulamaları

Ekim İşleminden Hasat Aşamasına Kadar – İyi Tarım Uygulamaları

Hayvancılık ve İTU

Kişisel Hijyen ve İTU

Gıda Tedarik Zinciri (Depolama ve Nakliyat) – İyi Tarım Uygulamaları

İTU hakkında daha detaylı bilgi için lütfen yerel yetkililere (örneğin, Tarım Bakanlığı) danışın. 

ORTAKLARIMIZ

Sürdürülebilirlik ve insan refahına odaklanan ortak misyonumuzu yerine getirmek için küresel STK'lar, Üniversiteler ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz.