İklim değişikliği tarımı nasıl etkiler?

Tarım, iklim değişikliğinden büyük ölçüde etkilenir. Sert hava koşulları, hem mahsulleri hem de hasatlarının zararı durumunda sigorta veya devlet desteğine erişimi olmayan dünya çapındaki milyonlarca küçük çiftçinin maddi durumunu etkiler. İklim değişikliği, diğer etkilerin yanı sıra sıcaklık, yağış veya rüzgar düzenlerinde birkaç yıl içinde veya daha uzun sürede meydana gelen önemli değişiklikleri kapsar. Tüm bu ani değişiklikler her türden mahsule zarar verir, mahsul verimini düşürür ve çiftçileri iklim değişikliğinin etkilerini nasıl tersine çevirecekleri konusunda çaresiz bırakır.

Kaynaklar

https://www.epa.gov/agriculture/agriculture-and-climate

ORTAKLARIMIZ

Sürdürülebilirlik ve insan refahına odaklanan ortak misyonumuzu yerine getirmek için küresel STK'lar, Üniversiteler ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz.