Çiftçilik faaliyetinde hayvancılıkta eklenirse, göz önünde bulundurmanız gereken bazı önemli noktalar şunlardır: 

  • Yetiştirilmesi yasal olan hayvan türlerinin, barınakların özellikleri (konut) ve hijyen standartları hakkındaki yerel kurallara uyun. 
  • Hayvansal atık yönetimi kurallarını takip edin.
  • Yerel lisanslı bir veterinerin onayı olmadan asla antibiyotik, hormon veya herhangi bir ilaç kullanmayın.
  • Süt sağımı elle veya makine ile yapabilirsiniz. Her iki durumda da, hijyen kurallarına uyduğunuzdan emin olmalısınız. Enfeksiyonları önlemek için ellerinizi yıkamalı ve sağımdan önce makineleri sterilize etmelisiniz.
  • Hayvanlara antibiyotik veya hormon verildiği dönemlerde, hayvanlardan elde ettiğiniz ürünler konusunda çok dikkatli olmalısınız (yerel lisanslı bir veterinere danışmanız tavsiye edilir).
  • Canlı hayvanları uzun mesafelerde transfer etmekten kaçının.
  •  Hayvanlarınıza her zaman taze temiz su vermelisiniz. Hayvanların aç kalmalarını önlemek için uygun besin türü ve miktarı da belirlenmelidir. 

İyi Tarım Uygulamaları – Özet

Çevre Kirletme Riski – İyi Tarım Uygulamaları

Mahsul ve Tarla Konumu Seçmek, Toprak Hazırlığı – İyi Tarım Uygulamaları

Ekim İşleminden Hasat Aşamasına Kadar – İyi Tarım Uygulamaları

Hayvancılık ve İTU

Kişisel Hijyen ve İTU

Gıda Tedarik Zinciri (Depolama ve Nakliyat) – İyi Tarım Uygulamaları

İTU hakkında daha detaylı bilgi için lütfen yerel yetkililere (örneğin, Tarım Bakanlığı) danışın. 

ORTAKLARIMIZ

Sürdürülebilirlik ve insan refahına odaklanan ortak misyonumuzu yerine getirmek için küresel STK'lar, Üniversiteler ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz.